104 Kuljetuslogistiikka

Tulosta
Sähköposti
AddThis Social Bookmark Button

kuljetuslogistiikka_muokattu2

Yhteystiedot

Lajivastaava Harri Korhonen, puh. 040 341 4380
Lajin varavastaava Juhani Jauhiainen, puh. 040 341 5508

Kilpailijat

104_kuljetuslogistiikka_tommi_vainio_verkkoon 104_kuljetuslogistiikka_antti_udd_verkkoon 104_kuljetuslogistiikka_toni_hahka_verkkoon 104_kuljetuslogistiikka_riku-porola_verkkoon
Tommi Vainio, Turun ammatti-instituutti
Antti Udd, Keudan ammattiopisto
Toni Hahka, Yrkesakademin i Österbotten Riku Porola, Koulutuskeskus Tavastia
104_kuljetuslogistiikka_eetu_oksanen_verkkoon 104_kuljetuslogistiikka_timo_mttnen_verkkoon 104_kuljetuslogistiikka_saija_ylimki_verkkoon 104_kuljetuslogistiikka_ville_jaatinen_verkkoon
Eetu Oksanen, Koulutuskeskus Salpaus
Timo Möttönen, Kokkolan ammattiopisto
Saija Ylimäki, Koulutuskeskus Sedu

Ville Jaatinen, Pohjois-Karjalan ammattiopisto

Yleiskuvaus kilpailulajista

Logistiikan perustutkinnon ja kuljetuspalvelujen koulutusohjelman suorittaneen (autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja) tulee osata toimia laaja-alaisen logistisen osaamisensa turvin erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa. Hänen on pystyttävä omaksumaan yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukainen toiminta ja myös kehittämään sitä.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • toimia asiakaspalvelun ja kuljetusten tehtävissä
 • kuljettaa asiakkaan tuotteita kannattavasti ja turvallisesti sekä palvella asiakkaita
 • lastata ajoneuvo säädösten ja olosuhteiden sallimaan maksimikuormaan ja kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti, taloudellisesti ja vastuullisesti
 • kommunikoida ajoneuvojen ja kuljetusalan viestintävälineillä
 • toimia kansallisissa sekä kansainvälisissä ympäristöissä
 • tehdä yhteistyötä yksi- ja monikulttuurisessa työympäristössä
 • todeta ajoneuvonsa liikennekelpoisuuden
 • varmistaa ajoneuvon ja sen lisälaitteiden tekninen ja turvallinen toimivuus kuljetustehtävän aikana
 • kuljetuksiin liittyvät vakuutukset ja työhönsä liittyvät säädökset
 • toimia yrittäjänä tai yrittäjähenkisesti.

Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia logistiikka-alan periaatteiden mukaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä liikenneturvallisuutta edistäen.

Kuljettajalta vaaditaan ajokorttiasetuksen edellyttämä ajokortti ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus. Ammattipätevyyskoulutus edellytetään ammatissa toimimiseen.

Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava arvostaa omaa ammattiaan ja oltava valmis jatkuvasti kehittämään itseään ja työtään sekä työkykyään.

Kilpailutehtävät

Tehtävien kuvaukset

Kilpailutehtäviä on kymmenen. Kukin tehtävä on kymmenen pisteen arvoinen.

 • Tehtävä A

  Ajetaan kolmeakselisella kuorma-autolla ajoreitti mahdollisimman taloudellisesti ja turvallisesti.

  Arviointi: Polttoaineenkulutus mitataan. Kuljettajan käyttäytyminen ja ajon tasaisuus arvioidaan, liikenneturvallisuustekijät huomioidaan.
 • Tehtävä B

  Suoritetaan kappaletavaranosturilla kuorman lastaus sekä kuorman sidonta.

  Arviointi: kappaletavaranosturin turvallinen käyttö, nostovälineiden asianmukainen käyttö, kuorman sidonnan pääperiaatteiden noudattaminen, kuormasidonnan tehokkuus ja taloudellisuus.
 • Tehtävä C

  Simulaattorilla ajetaan annetut ajoreitit. Ajo suoritetaan yhdistelmäajoneuvo-simulaationa.

  Arviointi: Taloudellisuus, turvallisuus, ajon tasaisuus arvioidaan simulaatio-ohjelman avulla.
 • Tehtävä D

  Vastapainotrukilla suoritetaan kuormaustehtävä.

  Arviointi: Trukin käyttö, kuormatilan laitteiden käyttö, kuorman asettelu.
 • Tehtävä E

  Ajoneuvoon vaihdetaan rikkoutuneen paripyörän tilalle sopiva vararengas eri vaihtoehdoista. Vaihdossa käytetään ajoneuvon mukanaolevia välineitä.

  Arviointi: Oikeat työasennot, välineiden käyttö, turvallisuus, oikeat valinnat, aika.
 • Tehtävä F

  Suoritetaan kuormatilassa kuorman järjestyksen vaihtaminen purkujärjestyksen muututtua. Työvälineenä käytetään haarukkavaunua.

  Arviointi: aika, kolhaisut, järjestys, turvallisuus.
 • Tehtävä G

  Pinoamistrukilla suoritettava lastaustehtävä. Tehtävä vaatii nokkeluutta sekä ripeää toimintakykyä.

  Kuormalavojen päällä olevat kolme punatunnusväristä ja kolme keltatunnusväristä IBC kollia siirretään kolmen vihertunnusvärisen päälle, liikennevalojen värijärjestykseen.

  Arviointi: aika, turvallisuus, oikea järjestys, pinoamisen tarkkuus
 • Tehtävä H1

  Tietokilpailussa suoritetaan reittisuunnittelu kotimaankuljetukseen. Tehtävä suoritetaan annettujen lähtötietojen perusteella.

  Tehtävä H2

  Suoritetaan reittisuunnittelu ulkomaankuljetukseen. Tehtävä suoritetaan tietotekniikkaa apuna käyttäen.

  Arviointi suoritetaan tehtyjen tulosteiden perusteella.

  Tehtävä H3

  Tietokilpailu on monivalintatehtävä, kuljetusalalla yleisesti tarvittavista tiedoista. Kukin kysymys on 0,5 pisteen arvoinen.

  Kysymyksissä on kolme vaihtoehtoa joista yksi on oikein. Kukin oikein vastattu tehtävä tuottaa kilpailijalle 0,5 pistettä. Kysymyksiä on kaksikymmentä.

Arvioinnin rakenne

Arviointi on jokaisen tehtävän kohdalta samanarvoinen 10 pistettä. Tehtäväkohtaisesti eri osatehtävien arviointi ei vaikuta toisiinsa. Tehtävän pisteytyksen painotuksesta 40-60 % on painottunut tehtävän päätarkoitukseen.

Tehtävissä joissa on aikakriteeri, lopputulokseen vaikuttaa kaikkien kilpailijoiden keskinäinen aikasijoitus, omalla painoarvollaan. Arvioitavat kohteet on mainittu tehtäväkuvauksen yhteydessä.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Materiaalit:

 • Kuormalavatarvikkeita
 • IBC-kolleja
 • Rakennustarvikkeita
 • Tynnyreitä
 • Ajoneuvon kunnostusvälineitä
 • Ajoneuvon käyttöohjekirjoja

Käytettävät laitteet:

 • Kappaletavaranosturi
 • Vastapainotrukki
 • Lavansiirtovaunu
 • Pinoamistrukki
 • Ajosimulaattori
 • Kuorma-auto
 • Nettiohjelmia
 • Taskulaskin

Työvaiheet:

 • liikennesäännöt
 • turvallisuus
 • kestävä kehitys
 • yrittäjyys
 • ADR-säännöstö
 • tietotekniikan käyttöä tiedonhaussa

Ulkoalueen tehtävät ovat asfalttikentällä aivan sisäalueen vieressä. Taloudellisen ajon reitti kulkee Jyväskylän talousalueella.

Kilpailun aikataulu

Taitaja2012 finaalin aikataulu_104_kuljetuslogistiikka.pdf

Mitä kilpailijan on tuotava kilpailupaikalle

Turvakengät, käsineet, työvaatetus (EN 471 suojausluokka 2)

Tuomarit

Tulossa.

Lajiohjausryhmä

Harri Korhonen, Jämsän ammattiopisto
Juhani Jauhiainen, Jyväskylän ammattiopisto
Henri Lampinen, Tilausliikenne Lampinen (Päätuomari)
Mari Vasarainen, Autoliikenteen työnantajaliitto
Petteri Makkonen, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Eero Komulainen, Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Jorma Pyykkö, Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Timo Repo, Opetushallitus
Jarmo Sorvari, Vähälä Logistics Oy
Jarmo Iivari, Oulun seudun ammattiopisto

 

 

Yhteistyössä:

 

pkky_verkkoon_145px

 

jamk_verkkoon

 

vhl_logistics_verkkoon_80px

 

akt_verkkoon

 

euromaster_verkkoon

 

kainuu_verkkoon

 

koulutuskeskus_tavastia_verkkoon

 

osao_verkkoon

 

poveri_verkkoon

 

savon_ammatti-_ja_aikuisopisto_verkkoon

 

tilausliikenne_lampinen_verkkoon

 

toyota_material_handling_verkkoon

 

yrkesakademin_verkkoon

 

yl-savaon_ammattiopisto_verkkoon