207 TV- ja videotuotanto

Tulosta
Sähköposti
AddThis Social Bookmark Button

tv_radiotuotanto

Yhteystiedot

Lajivastaava Ilkka Niekka, puh. 040 341 5787
Lajin varavastaava Toni Essel, puh. 040 341 5309

Kilpailijat

207_tv-_ja_videotuotanto_eveliina_liias_verkkoon 207_tv-_ja_videotuotanto_johanna_riihimki_verkkoon 207_tv-_ja_videotuotanto_petteri_pesonen_verkkoon 207_tv-_ja_videotuotanto_henri_mutanen_verkkoon
Eveliina Liias (vas.) ja Johanna Riihimäki, Jyväaskylän ammattiopisto Petteri Pesonen (vas.) ja Henri Mutanen, Jyväskylän ammattiopisto
207_tv_ja_videotuotanto_jesse_ojala_verkkoon 207_tv_ja_videotuotanto_marko_valve_verkkoon 207_tv-ja_videotuotanto_joona_maki_verkkoon 207_tv-ja_videotuotanto_lauri-makkonen_verkkoon
Jesse Ojala (vas.) ja Marko Valve, Koulutuskeskus Salpaus Joona Mäki (vas.) ja Lauri Makkonen, Oulun seudun ammattiopisto
207_tv_och_videoproduktion_anton_tevajrvi_verkkoon 207_tv_och_videoproduktion_kaj_lehmosvuori_verkkoon 207_tv-ja-videotuotanto_kalle_tulander_verkkoon 207_tv-ja-videotuotanto_rudolf_fabritius_verkkon
Anton Tevajärvi (vas.) ja Kaj Lehmusvuori, Yrkesinstitutet Prakticum, Helsinki Kalle Tulander (vas.) ja Rudolf Fabritius, Forssan ammatti-instituutti


Yleiskuvaus kilpailulajista

Tv- ja videotuotannon lajissa keskeistä sisältöä ovat tuotannon suunnittelu, käsikirjoitus, dramaturgia, videokuvaus, valaisu, äänittäminen, editointi, versiointi sekä painotuotteen suunnittelun perusteiden hallinta. Kilpailussa opiskelijat toteuttavat videotuotteen suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen eli DVD-levyksi asti.

Tv- ja videotuotannon kilpailijat pääsevät näyttämään luovaa osaamistaan, ongelman-ratkaisukykyjään sekä ripeää työskentelytaitoaan videotuotannon kokonaisprosessissa. Tehtävät muodostuvat erilaisista videotuotannon osa-alueista, joita arvioidaan sekä erikseen että kokonaisuutena.

Opiskelijat valmistavat työparina (ENG-ryhmä) erikseen ilmoitettavista aiheista uutisjuttuja ja / tai muita pienimuotoisia videoprojekteja. Arvioitavina kohteina ovat mm. ergonominen työskentelytapa, sosiaaliset taidot, ajankäyttö, valaisu ja sommittelu, äänityö, välikuvitus, aiheiden kuvakerronnallinen sisältö sekä lopputuotteistus.

Kilpailun luonne

Kilpailu on parikilpailu.

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset pohjautuvat audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman tutkinnonosien Audiovisuaalinen tuotanto sekä Video- ja elokuvatuotanto kiitettävään tasoon.

Osaamisalueet:

 • tuotantosuunnitelma
 • kuvaussuunnitelma
 • videokuvaus
 • äänittäminen
 • editointi
 • tuotteistaminen
 • pienpainotuotteen suunnittelu

Kilpailutehtävät

Kilpailu sisältää kaksi erikseen arvioitavaa tehtävää.

 • Tehtävä 1

  Kilpailuparien tehtävänä on valmistaa määräaikaan mennessä pienimuotoinen toimitettu tv-tuotanto. Ohjelman tyylilaji on esittelyvideo. Valmis työ luovutetaan asiakkaan markkinointikäyttöön.

  Tuotannon aihe sijoittuu Paviljongin läheisyyteen ja se voidaan toteuttaa lajiständiltä käsin.

  Valmiin ohjelman pituus tulee olla tasan 2.00 minuuttia ja lisäksi alku- ja lopputekstit.

  Kilpailijoiden tulee jättää ohjelmastaan kirjallinen tuotantosuunnitelma tuomaristolle ennen kuvausten aloittamista. Suunnitelman tulee sisältää synopsis, kuvaussuunnitelma, haastattelusuunnitelma, aikataulu, työroolit, kalustolista, grafiikkasuunnitelma sekä suunnitelma tekijänoikeuksista huolehtimisesta.

  Valmis työ palautetaan tuomaristolle poltettuna dvd-video -muodossa kotelossa, jossa on tulostettuna asianmukaiset kansitekstit mahdollisine kuvituksineen sekä mp4-muodossa muistitikulla.

  Kilpailijaparien pitää huolehtia tekijänoikeusasioista.
 • Tehtävä 2

  Tehtävä 2 sisältää kaksi erikseen arvioitavaa osaa, joista koostetaan 45 sekunnin valmis insertti (sähkesatanen). Ohjelmapaikkana kisalähetys "Taitaja2012-TV". Ohjelmassa tulee olla tekstitysten yhteydessä grafiikan käyttöä. Materiaaliin tulee sijoittaa Skills-logo kuvatun aineiston päälle vähintään 10 sekunnin ajaksi (toimitetaan kilpailijoille erikseen).

  Kilpailijoiden tulee jättää ohjelmastaan kirjallinen tuotantosuunnitelma tuomaristolle ennen kuvausten aloittamista. Suunnitelman tulee sisältää kuvauspaikka, haastateltava, työroolit sekä suunnitelma tekijänoikeuksista huolehtimisesta.

  Tehtävä suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti:

  - Suunnittelu 1 h 15 min
  - Studioaika 45min
  - Kuvausrasti 1 h
  - Leikkaus ja konvertointi 1 h

  Osio 1

  Studiohaastattelu yllä olevaan aiheeseen liittyen. Kilpailijapari hankkii haastateltavan itse. Kuvauspaikkana toimii lajistandi/Taitaja2012-TV-studio. Haastatteluajat arvotaan kilpailun alkaessa. Haastatteluun käytettävä studioaika valmisteluineen on 30 min. Lisäksi on varattu 15 min. kaluston palauttamiselle alkuperäisille paikoille. Haastattelu keskeytetään ajan umpeutuessa.

  Osio 2

  Vapaavalintainen yllä olevaan aiheeseen liittyvä kuvausrasti. Kuvauspaikka on ilmoitettava tuotantosuunnitelmassa. Kilpailijat ottavat tuomariston edustajan mukaansa kuvauspaikalle.

  Teknisesti inserttiohjelmassa tulee olla tunnistetiedot ja testisignaali. Tehtävä toimitetaan tuomaristolle muistitikulla MP4 muodossa.

Arvioinnin rakenne

 • Tehtävä 1: Tuomaristo arvioi ohjelman suunnittelua, sisällön hallintaa, kokonaisuutta sekä kuvaus- ja leikkausteknistä osaamista sekä tuotteistamista.
 • Tehtävä 2: Tuomaristo arvioi mm. kuvaustilanteissa toimimista, työskentelyn sujuvuutta sekä paineensietokykyä.

  Osio 1: Tuomaristo arvioi haastattelutilanteen järjestämistä, valaisua ja hallintaa.

  Osio 2: Tuomaristo arvioi kuvauksen ja kameran hallintaa.

Tuomaristo ratkaisee kilpailijaparien paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijaparille. Käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Arvioidaan sekä subjektiivisia että objektiivisia osaamisalueita. Tuomaristo voi antaa kilpailijoille tarkempia täsmennyksiä ja lisäohjeita kilpailun kuluessa.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Kilpailukalusto

Kilpailunjärjestäjä tarjoaa editointilaitteistoksi 27-tuumaisen iMac-tietokoneen, jossa Adobe PremierPro Cs5 sekä Avid Mediacomposer 5. Lisäksi käytössä on Adoben Cs5 Master Collection. Vaihtoehtoisesti kilpailijat voivat tuoda oman vastaavan editointiyksikön, josta sovitaan kilpailun järjestäjän kanssa ennen kilpailua.

Studiohaastattelussa käytetään järjestäjän toimittamaa valokalustoa. Samoin käytettävä äänikirjasto tulee järjestäjän puolesta.

Kilpailujen aikataulu

Kullekin parille annetaan aikataulu tehtävien suoritusjärjestyksestä. Tehtävän 2 järjestys arvotaan kilpailun alkaessa.

24.4. klo 9.00 - 16.00 Tehtävä 1 alkaa
24.4. klo 9.15 - 13.15 Tehtävä 2, Ryhmä A
24.4. klo 11.00 - 15.00 Tehtävä 2, Ryhmä B
24.4. klo 12.00 - 16.00 Tehtävä 2, Ryhmä C
25.4. klo 9.00 - 17.00 Tehtävä 1 jatkuu
25.4. klo 9.15 - 13.15 Tehtävä 2, Ryhmä D
25.4. klo 11.00 - 15.00 Tehtävä 2, Ryhmä E
25.4. klo 12.00 - 16.00 Tehtävä 2, Ryhmä F
26.4. klo 08.00 - 11.00 Tehtävä 1 jatkuu

Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

Kamera- ja äänityslaitteiston (myös kameravalo) kilpailijat tuovat itse.

Tuomarit

Kuvaaja/ohjaaja Jani Honkakoski T:mi Kuvakertomo Oulu
Mediatoimittaja Jarkko Riikonen Yle Keski-Suomi
Opettaja Mikko Uimonen Tampereen ammattiopisto

Lajiohjausryhmä

lkka Niekka, Jyväskylän ammattiopisto
Toni Essel, Jyväskylän ammattiopisto
Jani Honkakoski, T:mi Kuvakertomo (Päätuomari)
Harri Paavola, Mediatuotanto Amigos Oy
Kirsi Schali, Oulun seudun ammattiopisto, Pikisaaren yksikkö
Ari Lehto, Tampereen ammattiopisto
Riika Raitio, YLE Uutiset Suora linja

 

 

Yhteistyössä:

 

tampereen_ammattiopisto_verkkoon

 

yle_verkkoon