305 Lähihoitaja

Tulosta
Sähköposti
AddThis Social Bookmark Button

lhihoitaja

Yhteystiedot

Lajivastaava Kari Nieminen puh. 040 341 5337
Lajin varavastaava Mirja Kuosa puh. 040 341 5324

Kilpailijaparit

305_lhihoitaja_erica_palosaari_verkkoon 305_lhihoitaja_noora_lipsanen_verkkoon 305_lhihoitaja_hanna_virtanen_verkkoon 305_lhihoitaja_nella_caven_verkkoon
Erica Palosaari (vas.) ja Noora Lipsanen, Etelä-Savon ammattiopisto
Hanna Virtanen (vas.) ja Nella Cavèn, Turun ammatti-instituutti
305_lhihoitaja_anna_jalkanen_verkkoon 305_lhihoitaja_juulia_karppinen_verkkoon 305_lhihoitaja_taija_salmi_verkkoon 305_lhihoitaja_maria_katainen_verkkoon
Anna Jalkanen (vas.) ja Juulia Karppinen, Jyväskylän ammattiopisto

Taija Salmi (vas.) ja Maria Katainen, Jyväskylän ammattiopisto

305_lahihoitaja_jani_lindqvist_verkkoon 305_lahihoitaja_tiiu_savolainen_verkkoon 305_lhihoitaja_noora_koskinen_verkkoon 305_lahihoitaja_jutta_laakso_verkkoon
Jani Lindqvist (vas.) ja Tiiu Savolainen,
Savon ammattiopisto
Noora Koskinen (vas.) ja Jutta Laakso,
Salon seudun ammattiopisto
305_lhihoitaja_karla_kosola_verkkoon 305_lhihoitaja_saara_kaijanen_verkkoon 305_lahihoitaja_sanna_lindroos_verkkoon 305_lahihoitaja_jenni_lahtinen_verkkoon
Karla Kosola (vas.) ja Saara Kaijanen, Vaasan ammattiopisto
Sanna Lindroos (vas.) ja Jenni Lahtinen, Axxell

Vieraskilpailijat

ei_kuvaa_ukko ei_kuvaa_ukko

Ms Yiyun Pan,
Health School of SJTU
School of Medicine,
Kiina

Ms Haowen Lu,
Health School of SJTU
School of Medicine,
Kiina

Yleiskuvaus kilpailulajista

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat ammatillisen perustutkinnon (vuoden 2001 ja 2010 tutkinnon perusteiden yhtenevien osien osalta) opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen kiitettävän tason (3) vaatimuksiin. Kilpailijoilta vaaditaan osaamista eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvun ja kehityksen tukemiseen ja ohjaamiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä heidän kuntoutumisensa tukemiseen.

Lajin luonne

Kilpailu on parikilpailu.

Osaamisvaatimukset

Lähihoitajalla on pätevyys perustason hoitoon, hoivaan ja kasvatukseen. Koulutus tuottaa perusvalmiudet tukea, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämänvaiheissaan. Lähihoitaja voi työskennellä kotimaassa tai ulkomailla esimerkiksi kodeissa, sairaaloissa, lasten päivähoidossa, hoitolaitoksissa, vastaanotoilla, lääkäriasemilla, sairaankuljetuksessa, erilaisissa palveluyksiköissä, liikkeissä, teollisuudessa, yrityksissä sekä ammatinharjoittajana ja yrittäjänä.

Lajissa vaaditaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon / lähihoitaja yhteisten ammatillisten opintojen osaamista. Kilpailuissa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin: kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen. Kilpailutehtävät ovat rakentuneet siten, että sama tehtävä sisältää eri opintokokonaisuuksien sisältöjä tutkinnon yhteisistä ammatillisista opinnoista.

Kilpailutehtävät

Yleiset painopistealueet Taitaja2012 Jyväskylä -kilpailussa ovat yrittäjyys, kansainvälisyys, aluekehitys ja työelämälähtöisyys. Lisäksi lähihoitajalajissa painottuu reilu meininki.

Kilpailutehtävässä painottuvat myös

 • ammatillinen vuorovaikutus
 • asiakaslähtöisyys
 • hyvinvoinnin edistäminen
 • kuntouttava työote
 • ohjaustaidot
 • tiedonkeruutaidot
 • ravitsemustietous.

Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että tulosten laskeminen on mahdollista kunkin kilpailupäivän päätteeksi.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

1. kilpailupäivä

Toimintaympäristö ja tilannekuvaus

Toimitte lähihoitajina päiväkeskuksessa. Tutustutte tänään uuteen asiakkaaseen Olaviin. Hänet on ohjattu päiväkeskukseen sairaalasta, jossa hän oli hoidettavana keuhkoputken tulehduksen vuoksi. Olavin mielestä hänen terveydentilansa on tällä hetkellä hyvä.

Olavi on 75-vuotias leskimies ja asuu yksin. Vaimon kuolemasta on viisi vuotta. Olavi on harrastanut aikaisemmin säännöllisesti uintia ja osallistunut paikallisen shakkikerhon toimintaan. Hänellä on diagnosoitu sairaalassa COPD (chronic obstructive pulmonal desease) ja hän on sairastanut viimeisen vuoden aikana useita keuhkoputken tulehduksia (bronkiitti). Toistuvien tulehdusten vuoksi Olavi on lopettanut uintiharrastuksen ja shakkikerhotoiminnan. Olavin alaraajojen lihasvoima on heikentynyt ja hiljalleen hänestä on tullut sosiaalisesti eristäytynyt.

Tehtävä

Tehtävänne on kartoittaa Olavin arjessa selviytymistä. Perehdyttäkää Olavi päiväkeskuksen toimintaan, keskittykää terveysneuvontaan ja kuntoutumisen tukemiseen. Testaatte Olavin alaraajojen lihasvoimaa tuolilta ylösnousutestillä (TOIMIVA-testi).

Välineet

 • Esitieto- ja testauslomake
 • Sekuntikello

Aikataulu

 • 0 - 10 min. suunnittelu
 • 10 - 40 min. toteutus
 • 40 - 50 min. arviointi

2. kilpailupäivä

Toimintaympäristö ja tilannekuvaus

On tulossa kesäinen hellepäivä. Toimitte lähihoitajina omassa kotipalveluyrityksessänne, joka tarjoaa palveluita lapsiperheille ja vanhuksille. Teiltä on tilattu apua lapsiperheen kotiin, koska perheen äiti on vatsataudissa ja perheen isä virkamatkalla ulkomailla. Perheessä on kaksi alle kouluikäistä lasta. Toinen lapsista noudattaa erityisruokavaliota.

Tehtävä

Saavutte kotikäynnille klo 8.30 lapsiperheeseen. Tehtävänne on kartoittaa perheen avuntarve isän matkan ajalle. Valmistakaa aamupala lapsille kotona olevista raaka-aineista. Sen jälkeen lähdette lasten kanssa puistoon leikkimään. Tehtävä päättyy, kun poistutte lasten kanssa kilpailupaikalta.

Välineet

 • Kotikäyntilaukku
 • Kotipalveluyrityksen esite
 • Ruokailu- ja ruuanlaittovälineitä

Aikataulu

 • 0-10 min. suunnittelu
 • 10-40 min. toteutus
 • 40-50 min. arviointi

3. Kilpailupäivä

Toimintaympäristö ja tilannekuvaus

Pieniä tehtäviä kilpailuareenalla. Tehtävät liittyvät seuraaviin osa-alueisiin:

  1. Perustason ensiapu
  2. Lääkehoito
  3. Aseptiikka
  4. Sosiaalinen verkosto
  5. Potilassiirrot

Aikataulu

Erillisen aikataulun mukaisesti 10 min / tehtävä

Arvioinnin rakenne

Tuomaristo ratkaisee kilpaparien paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijaparille. Käytössä on CIS-pistelaskujärjestelmä, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä (40 p. + 40 p. + 20 p.). Kilpailusuoritusta arvioidaan päivittäin.

Arvioinnin kohteet

 • työprosessien hallinta
 • työtehtävien hallinta (työmenetelmät, -välineet ja materiaalit)
 • työn perustana olevan tiedon hallinta
 • elinikäisen oppimisen avaintaidot / ydinosaaminen (oppimistaidot, ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, yhteistyötaidot, eettiset ja esteettiset taidot, työturvallisuus).
 • yhteiset painotukset (kestävä kehitys, yrittäjyys, laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta, kuluttajaosaaminen sekä työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen).

Kilpailutehtävien arviointi perustuu ammattiosaamisen näyttöjen arviointikriteereihin (vuoden 2001 ja 2010 tutkinnon perusteiden yhtenevien osien osalta), joiden pohjalta tehtäväkohtainen arviointi on laadittu.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, työvaiheet ja lajialue

Kilpailualue on kooltaan 2 x 60 m². Kilpailutehtäviin liittyvät välineet ja laitteet selviävät tehtävänkuvauksissa. Kilpailijat saavat yhdenmukaiset työasut (t-paidat), joita käytetään kilpailusuorituksen ajan.

Kilpailujen aikataulu

Maanantai 23.4. Tiistai 24.4. Keskiviikko 25.4. Torstai 26.4.

8.30
Kilpailijat ilmoittautuvat kilpailualueella
8.30
Kilpailijat ilmoittautuvat kilpailualueella
8.30
Kilpailijat ilmoittautuvat kilpailualueella
11.00 - 15.00
Kilpailijoiden ja tuomareiden akkreditoituminen Paviljongissa
8.50 - 14.20
Kilpailutehtävän toteutus pareittain erillisen aikataulun mukaisesti
8.50 - 14.20
Kilpailutehtävän toteutus pareittain erillisen aikataulun mukaisesti
8.50 - 14.20
Kilpailutehtävän toteutus pareittain erillisen aikataulun mukaisesti
14.00
Tutustuminen kilpailualueeseen ja kilpailuinfo kilpailijoille sekä huoltajille
14.30 - 16.00
Kansainvälinen kilpailijapari
Koulutusohjelmaesittelyt
14.30 - 16.00
Kansainvälinen kilpailijapari
Koulutusohjelmaesittelyt
14.00 - 14.30
Tanssit tähtien kanssa
Avajaiset
17.00 - 18.30
15.30 - 16.00
Lajikohtainen palkintojenjako kilpailualueella

17.00 - 19.00
Päättäjäiset


Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

Kilpailijalla tulee olla kaikkina kilpailupäivinä nimineula ja työkengät. Lisäksi kilpailijoiden tulee kiinnittää huomiota yleiseen siisteyteen ja asianmukaiseen pukeutumiseen. Lävistyskorujen käyttö kilpailussa on kielletty työturvallisuussyistä.

Tuomarit

Päätuomari, Lena Öhman, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto
Varapäätuomari, Pia Niemi, Ammattiopisto Lappia

Työelämätuomarit

Heli Saarinen, SuPer / JKL yhteistoiminta-alueen terveyskeskus, Palokan sairaala
Tuula Kaurola, Väinönkadun päiväkeskus, Jyväskylän kaupunki
Kaarina Syrjäaho, Elämää Myötätuulessa Hoivapalvelut Oy
Suvi Ilminen, K-S Sairaanhoitopiiri

Opettajatuomarit

Helena Savolainen, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
Nina Östman, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos
Katri Pihlaja, Jämsän ammattiopisto
Henna Pernu, Jyväskylän aikuisopisto
Katja Juntunen, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Taina Raikkonen, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Carina Gref-Hiekkanen, Yrkesakademin i Österbotten
Anna-Lena Holmqvist, Yrkesakademin i Österbotten
Kaisa Niemelä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Lajiohjausryhmä

Kari Nieminen, Jyväskylän ammattiopisto
Mirja Kuosa, Jyväskylän ammattiopisto
Lena Öhman, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto (Päätuomari)
Pia Niemi, Ammattiopisto Lappia
Kaarina Syrjäaho, Elämää Myötätuulessa Hoivapalvelut Oy
Nina Östman, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos
Taina Räikkönen, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Helena Savolainen, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

 

 

Yhteistyössä:

 

pkky_verkkoon_145px

 

elamaa_myotatuulessa_verkkoon

 

hesote_verkkoon

 

jamk_verkkoon

 

lappia_verkkoon

 

laerdal_verkkoon

 

savon_ammatti-_ja_aikuisopisto_verkkoon

 

super_verkkoon

 

yrkesakademin_verkkoon