408 Talonrakennus, muuraus ja laatoitus

Tulosta
Sähköposti
AddThis Social Bookmark Button

muuraus_ja_laatoitus_semit

Yhteystiedot

Lajivastaava Hannu Korhonen, puh. 040 341 5544
Lajin varavastaava Ismo Postareff, puh. 040 341 5577

Kilpailijat

408_talonrakennus_muuraus_ja_laatoitus_eelis_rme_verkkoon 408_talonrakennus_muuraus_laatoitus_niko_savolainen_verkkoon 408_talonrakennus_muuraus_laatoitus_valtteri_vidgren_verkkoon 408_talonrakennus-muuraus-ja-laatoitus_topi_kokkoniemi_verkkoon
Eelis Räme,
Lapin ammatti
opisto, Rovaniemi
Niko Savolainen, Jyväskylän ammattiopisto
Valtteri Vidgren, Jyväskylän ammattiopisto
Topi Kokkoniemi, Keudan ammatti-
opisto, Mäntsälä
408_talonrakentaja_muuraus_ja_laatoitus_alex_anttila_verkkoon 408_talonrakennus_jere_anttila_verkkoon 408_talonrakennus_miikka_tuominen_verkkoon 408_talonrakennus_muuraus_ja_laatoitus_santeri_vartia_verkkoon
Alex Anttila,
Oulun seudun ammattiopisto,
Oulu
Jere Anttila,
Raision ammatti-
opisto
Miikka Tuominen, Raision ammatti-
opisto
Santeri Vartia, Keudan ammattiopisto, Nurmijärvi

Yleiskuvaus kilpailulajista

Muurari on yksi rakennusalan vaativimmista ja perinteisimmistä käsityöammateista. Muurarit työskentelevät rakennusliikkeiden palveluksessa sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina. Ammatissa tarvitaan monipuolisia kädentaitoja, eri työtekniikoiden hallitsemista, suunnittelutaitoja ja huolellisuutta.
Muurarit tekevät pääasiassa tiili- ja harkkomuurauksia, joista tehdään rakennusten perustuksia sekä ulko- ja sisäseinien ja pilareiden muurausta. Tiilistä tehdään myös tulisijoja.

Muurarin ammatti edellyttää suunnittelu- ja organisointikykyä sekä huolellisuutta ja kärsivällisyyttä.
Työssä tarvitaan sopeutumista erilaisiin työtilanteisiin sekä vaihteleviin oloihin ja muurarin tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös ryhmätyöhön.

Muurauksessa käytetään työvälineinä muurauskauhaa, vasaraa, kuminuijaa, muurauskelkkaa, laastisekoitinta, vesivaakaa, luotilankaa jne. Raskaiden materiaalien siirroissa ja nostoissa käytetään apuna koneita.

Muurarin työnkuvaan voi kuulua usein myös rappaus- ja laatoitustyöt. Laatoittajat asentavat kivi-, betoni-, tiili- ja keramiikkalaattoja seiniin, lattioihin ja ulkotiloihin. Laatoittaja tekee usein myös märkätilojen vedeneristystyöt.

Työturvallisuussäännösten tunteminen ja noudattaminen on tärkeää.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu, mutta kilpailijalla on tehtävästä riippuen tarvittaessa käytettävissä järjestäjän varaama avustaja.

Osaamisvaatimukset

Kilpailutehtävät pohjautuvat rakennusalan perustutkinnon seuraavien tutkinnon osien kiitettävän tason (3) vaatimuksiin:

  • runkovaiheen työt
  • perustustyöt
  • muuraus
  • laatoitus

Kilpailutehtävät

Tehtävä koostuu muurausosiosta ja kahdesta erillisestä laatoitusosiosta. Kilpailija muuraa ilman ohjaimia piirustuksen mukaisen pihagrillin ja laatoittaa vaakatasossa olevan (lattia) laatoitustehtävän sekä seinälaatoituksen. Toinen laatoitustöistä saumataan. Kilpailijat saavat valmistettavista rakenteista piirustukset sekä kirjalliset ja suulliset työohjeet.

Kokonaistyöskentelyaika on kolmen kilpailupäivän aikana n. 17 tuntia, erikseen annettavan aikataulun mukaisesti.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

taitaja2012_408_kilpailutehtava_grilli_edesta.pdf

taitaja2012_408_kilpailutehtava_grilli_oikea.pdf

taitaja2012_408_kilpailutehtava_grilli_takaa.pdf

taitaja2012_408_kilpailutehtava_grilli vasen.pdf

taitaja2012_408_kilpailutehtava_lappeenranta_tiileri_tyohjeet.pdf

taitaja2012_408_kilpailutehtava_seinalaatoitus.pdf

taitaja2012_408_kilpailutehtava_tasolaatoitus.pdf

Arvioinnin rakenne

Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kaikista kilpailun osa-alueista. Arvioinnissa käytetään WorldSkills-pohjaista CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa maksimipisteet ovat 100 pistettä. Tulokset julkaistaan moduuleittain.

Kilpailusuoritus arvioidaan moduuleittain jokaisen moduulin tai tehtäväosion päätyttyä. Työ on tehtävä annetussa aikataulussa. Tuomarit arvioivat kilpailijoita työskentelyn aikana seuraten sekä mittaamalla valmiin tuotteen mittatarkkuuden ja piirustustenmukaisuuden.

Kilpailutehtävien pisteiden painotus on n. 50 / 50 muuraus ja laatoitus tehtävien kesken. Arvioinnin pääpaino on objektiivisessa arvioinnissa, kuten pituus-, pysty- ja vaakasuoruuksissa sekä pinnantasaisuuksissa. Aiemmista kilpailuista poiketen osa työturvallisuuden arvioinnista on myös objektiivista.

Subjektiivisen arvioinnin osuus on n. 15 %, johon kuuluvat mm. työturvallisuus, työn ja työpisteen siisteys, saumojen tasaisuus ja valmiin tehtävän yleisilme. Subjektiivisessa arvioinnissa eri tuomareiden antamat numeroarvot (1 - 10) saavat erota vain yhdellä korkeimmasta matalimpaan.

Lopullisista arviointikriteereistä päättää lajin tuomaristo yhteistyössä lajivastaavan kanssa.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Kilpailussa käytettävät pääasialliset materiaalit ovat MRT60-tiili, tulenkestävä tiili ja normaali seinälaatta. Laastit tehdään pääasiassa kilpailunjärjestäjän toimesta ja toimitetaan työpisteeseen.

Tuomaristolla on oikeus rajoittaa ennalta määrittelemättömien työvälineiden käyttöä, jos ko. työväline kohtuuttomasti helpottaa tehtävää toisiin kilpailijoihin nähden.

Kilpailujen aikataulu

Avauspäivä 23.4 Tehtävä Kilpailuaika
13.00 – 15.00 Tuomareiden koulutus
13.00 – 15.00 Kilpailupaikkojen arvonta
24.4. - 1. kilpailupäivä 8.30 – 17.30 (9 h) 7 h 30 min
8.30 – 9.00 Tehtävänanto ja alkuvalmistelut
9.00 – 11.30 Moduuli 1 2 h 30 min.
11.30 – 12.15 Ruokailu
12.15 – 14.30 Moduuli 1 jatkuu 2 h 30 min.
14.45 – 15.00 Kahvitauko
15.00 - 17.30 Moduuli 1 jatkuu 2 h 30 min.
17.30 -
Moduuli 1 mittaus ja arviointi
25.4. - 2. kilpailupäivä 9.00 – 18.00 (9 h) 6 h 30 min.
9.00 – 9.15 Tehtävänanto
9.15 – 11.15 Moduuli 2 + Moduuli 3
2 h
11.15 – 12.00 Ruokailu
12.00 – 13.15 Tauko
13.15 – 15.00 Moduuli 3 jatkuu
1 h 45 min.
15.00 – 15.15 Kahvitauko
15.15 – 18.00 Moduuli 3 jatkuu 2 h 45 min.
18.00 – Moduuli 3 mittaus ja arviointi
26.4. - 3. kilpailupäivä 8.00 – 13.00 (5 h) 4 h
8.00 – 8.15 Tehtävänanto
8.15 – 10.30 Moduuli 4 + Moduuli 5
2 h 15 min.
10.30 – 11.15 Ruokailu
11.15 – 13.00 Moduuli 5 jatkuu 1 h 45 min.
13.00 – Moduuli 5 mittaus ja arviointi
15.15 – 16.00 Palkintojenjako lajialueella
17.00 – 19.00 Taitaja2012 Jyväskylä päättäjäiset

Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

Kilpailijat tuovat itse henkilökohtaiset suojaimet sekä kaikki tavanomaiset muuraus ja laatoitustyövälineet sisältäen myös kilpailukutsussa erikseen mainitut erikoistyövälineet. Etukäteen lueteltujen tai tuotavaksi pyydettyjen lisäksi kilpailutyössä ei saa käyttää mitään muuta sähkö- tai akkutoimista työvälinettä.

Tuomarit

Esa Perho, Päätuomari, Keuda, Nurmijärvi
Juha Hietalo, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio
Aki Hankilanoja, Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Joensuu
Jari Kiikka, Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki
Jukka Kela, Oulun seudun ammattiopisto, Oulu
Marko Niininen, YIT Talonrakennus, Jyväskylä
Petteri Stubb, Muurari/Pienyrittäjä
Ville Rämö, WordlSkills 2009 -maailmanmestari (muuraus)

Lajiohjausryhmä

Hannu Korhonen, Jyväskylän ammattiopisto
Ismo Postareff, Jyväskylän ammattiopisto
Raimo Aatsinki, KEUDA, Mäntsälä
Aki Hankilanoja, Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Arto Pekkala, Opetushallitus
Esa Perho Keuda, Nurmijärvi
Jari Kiikka SEDU, Seinäjoki
Juha Hietalo, Savon aikuis- ja ammattiopisto
Jukka Kela, OSAO, Oulu
Marko Niininen, YIT Talonrakennus
Petteri Stubb, Muurari/Pienyrittäjä
Miika Räätäri, Pohjois-Karjalan ammattiopisto

 

Yhteistyössä:

pkky_verkkoon_145px

jamk_verkkoon


bosch_verkkoon

keuda_verkkoonj

savon_ammatti-_ja_aikuisopisto_verkkoon

tiileri_verkoon


osao_verkkoon

ramirent_verkkoon

sedu_verkkoonyit_verkkoon
stubb_verkkoon