410 Viherrakentaminen

Tulosta
Sähköposti
AddThis Social Bookmark Button

viherrakentaminen2010_ej_muokattu

Yhteystiedot

Lajivastaava Heli Aho, puh. 040 341 4313
Lajin varavastaava Taina Roponen, puh. 040 341 4443

Kilpailijat

410_viherrakentaminen_antto_vallius_verkkoon 410_viherrakentaminen_timo_mustonen_verkkoon 410_viherrakentaminen_tim_pivrinta_verkkoon 410_viherrakentaminen_sami_seppanen_verkkoon
Antto Vallius (vas.) ja Timo Mustonen,
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi
Tim Päivärinta (vas.) ja Sami Seppänen, Omnian ammattiopisto, Espoo
410_viherrakentaminen_laura_arosarka_verkkoon 410_viherrakentaminen_laura_lempiinen_verkkoon 410_viherrakentaminen_hilla-tlli_verkkoon 410_viherrakentaminen_hanna-herukka_verkkoon
Laura Arosarka (vas.) ja Laura Lempiäinen, Omnian ammattiopisto, Espoo
Hilla Tölli (vas.) ja Hanna Herukka, Oulun seudun ammattiopisto, Kempele
410_viherrakentaminen_tarleena-pantsar_verkkoon 410_viherrakentaminen_laura-moilanen_verkkoon 410_viherrakentaminen_tuure_tuomas_mkinen_verkkoon 410_viherrakentaminen_perttu_teuri_verkkoon
Tarleena Pantsar (vas.) ja Laura Moilanen, Oulun seudun ammattiopisto, Kempele Tuure Mäkinen (vas.) ja Perttu Teuri, Ammattiopisto Livia,

Yleiskuvaus kilpailulajista

Viherrakentaminen on tekninen ammattiala, jossa koneiden ja laitteiden lisäksi tärkeänä osana on kasvillisuuden käyttö ja tuntemus. Kilpailutehtävässä voi olla istutuksia, kiveyksiä, portaita sekä monipuolisesti viherrakentamisen erilaisia materiaaleja.

Kilpailun luonne

Kilpailu on parikilpailu.

Osaamisvaatimukset

Työskentelyssä korostetaan kädentaitojen hallintaa, mittatarkkuutta, suunnitelmallisuutta ja kestävää kehitystä.

Kilpailutehtävä

Kilpailutehtävä on ¼ ympyrän muotoinen alue, jonka pinta-ala on n. 19,2 m2. Kilpailutehtävässä on kuvattuna terassipuisto oleskelualueineen. Kilpailutehtävässä on kasvillisuutta, betoni- ja luonnonkiveyksiä, vesiaihe, portaat, luiska, muuri, puurakenteita sekä erilaisia viherrakentamisessa käytettyjä muita materiaaleja mm. linjakuivatuskouru, tekonurmi, koristekivikatteet. Kilpailutehtävässä on myös viheralueiden yleisiä kalusteita, istuin ja runkosuoja. Kilpailutehtävän rakentamiseen on varattu aikaa yhteensä 18 tuntia. Kilpailutehtävä toteutetaan peilikuvana toisiinsa nähden yleisökäytävän molemmin puolin.

Taitaja2012_viherrakentaminen_yleiskuva.pdf

Taitaja2012_viherrakentaminen_yleiskuva_(peilikuva).pdf

Taitaja2012_viherrakentaminen_leikkaukset.pdf

Taitaja2012_viherrakentaminen_leikkaukset_peilikuva.pdf

Taitaja2012_viherrakentaminen_mittapiirustus.pdf

Taitaja2012_viherrakentaminen_mittapiirustus_peilikuva.pdf

Taitaja2012_viherrakentaminen_materiaalilista.pdf

Arvioinnin rakenne

Kilpailutehtävän arviointikokonaisuudet muodostavat:

  • muuri ja istutusaltaat
  • istutukset, vesiaihe ja puurakenteet
  • kiveykset ja muut rakenteet.

Tehtäväkokonaisuudet muodostavat modulaarisen rakenteen ja ovat päivittäisiä arviointikohteita. Pääasialliset arviointikriteerit muodostuvat kilpailutehtävään annetuista korko- ja mitta-arvoista, viherrakentamisen laadukkuudesta, materiaalituntemuksesta sekä ergonomiasta ja työturvallisuudesta.

Arviointi toteutetaan objektiivisesti mittavälineistöllä suoritetulla tehtäväkohtaisilla mittauksilla erillisten mittatoleranssien mukaisesti sekä subjektiivisesti tehtävän arviointikohteiden mukaisesti.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Kilpailussa käytettävät materiaalit ovat näkyvissä kilpailutehtävän suunnitelmassa. Tehtäväkuvaukseen on laadittu erillinen valmistajan/tavarantoimittajan materiaaliluettelo.

Kilpailujen aikataulu

24.4. klo 8.00 - 17.00 Kilpailuaika 7 h
25.4. klo 8.30 - 16.30 Kilpailuaika 7 h
26.4. klo 8.00 - 12.15 Kilpailuaika 4 h

Kilpailun alussa on varattu tutustumisaikaa tehtäväalueeseen ja materiaaleihin 1 h. Tauot järjestetään porrastetusti kilpailun aikana, jotta alueella on jatkuvasti toimintaa. Lisäksi varataan osallistujille mahdollisuus tutustua muihin kilpailulajeihin.

Taitaja2012_viherrakentaminen_aikataulu.pdf

Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

Kilpailija tuo mukanaan viherrakentamisen tehtävän suorittamisessa tarvittavat työvälineet sekä henkilökohtaiset suojaimet. Kilpailualueella toimitaan rakennustyömaalla työskentelyä koskevien säädösten mukaisesti. Kilpailijan mukanaan tuomista työvälineistä on laadittu erillinen lista, joka toimitetaan osallistujille kilpailuhuoltajan kutsukirjeessä.

Taitaja2012_viherrakentaminen_työvälineet.pdf

Tuomarit

Päätuomari Henrik Bos toimitusjohtaja, VRJ Länsi-Suomi Oy
Tuomari Leena Rapo rakennuttajahortonomi, Jyväskylän kaupunki
Tuomari Renne Sänisalmi lajivastaava Taitaja2013, KAO
Tuomari Antti Leppäkorpi yrittäjä, Vihertyöt Leppäkorpi Oy, Jyväskylä
Tuomari Johan Lehtonen turvallisuusasiantuntija, WÜRTH Oy
Tuomari Mira Korpela puutarhamyyjä, Kodin Terra, Jyväskylä

Lajiohjausryhmä

Heli Aho, Jämsän ammattiopisto
Taina Roponen, Jämsän ammattiopisto
Henrik Bos, VRJ Länsi-Suomi Oy (Päätuomari)
Mats Wikstöm, Axxell, Espoo
Pekka Rasanen, HB-Betoniteollisuus Oy
Leena Rapo, Jyväskylän kaupunki
Renne Sänisalmi, Kainuun ammattiopisto
Jarmo Kauppinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Seppo Närhi, Viheraluerakentajat r.y.

Kilpailutehtävän mittaukset

Korkomittaukset

  • Altek Aluetekniikka, Jyväskylä
    • (Trimble S6 takymetri varustettuna TCU - maastomikrolla)

Muut mittaukset

  • Jyväskylän Viherkivi Oy, Vesanka
    • Arviointikohteiden mukaan (vatupassi, mittanauha, tulkki)

Kilpailutehtävän suunnittelu

Piirustukset Raisa Heino Vihersuunnittelu Sarastus Oy

 


Yhteistyössä:

pkky_verkkoon_145pxkeskimaa_verkkoon


ahosentaimisto_verkkoon

altek_verkkoon


biolan_verkkoon


hb-betoni_verkkoon


jyvskyl_juhlalogo_verkkoon


jamsan_ammattiopiston_puutarha_verkkoon


kainuun_ammattiopisto_verkkoon


kiviriihi_verkkoon


monena_verkkoon


viheraluerakentajat_verkkoon

viherkivi_verkkoon

vihertyot_leppakorpi_verkkoon


vihersuunnittelu_sarastus_verkkoon


viherympristliitto_verkkoon


vrj_verkkoon


wihuri_tekninen_kauppa_verkoon


wurth_verkkoon