604 Laborantti

Tulosta
Sähköposti
AddThis Social Bookmark Button

laborantti_semit

Yhteystiedot

Lajivastaava Tuija Nurminen, puh. 040 341 5730
Lajin varavastaava Katja Sääjärvi, puh. 040 341 5733

Kilpailijat

604_laborantti_konsta_ketokoski_verkkoon 604_laborantti_sami_kettunen_verkkoon 604_laborantti_anna_nordman_verkkoon 604_laborantti_arttu_palovuori_verkkoon
Konsta Ketokoski, Hyria Koulutus Oy
Sami Kettunen, Jyväskylän ammattiopisto
Anna Nordman, Jyväskylän ammattiopisto
Arttu Palovuori, Jyväskylän ammattiopisto
604_laborantti_abbas_jamaleldin_verkkoon 604_laborantti_arttu_limnell_verkkoon 604_laborantti_minttu_tuure_verkkoon
Jamaleldin Abbas, Omnian ammattiopisto, Espoo
Arttu Limnell, WinNova, Pori
Minttu Tuure,
Etelä-Karjalan ammattiopisto, Imatra

Yleiskuvaus kilpailulajista

Laborantti tutkii kaikkea mitä elämässä tarvitaan - ruokaa, juomaa, ympäristöä, lääkkeitä, kosmetiikkaa, vaatteita ja erilaisia kulutustavaroita. Laborantti varmistaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden. Hän on myös keskeisessä roolissa, kun kehitetään uusia tuotteita, tutkitaan tauteja tai ratkotaan rikoksia. Laborantti on moderneja tutkimusmenetelmiä ja tietotekniikkaa hyödyntävä kädentaitaja. Laborantti on monessa mukana!

Taitaja-kilpailussa laborantti tekee elintarvike- ja vesinäytteiden laadunvalvontaan kuuluvia määrityksiä. Hän käsittelee näytteet ja suorittaa tarvittavat kemialliset, fysikaaliset, mikrobiologiset sekä aistinvaraiset määritykset. Laborantti laskee tulokset ja tekee tulosten perusteella johtopäätöksiä näytteiden laadusta.

Laborantti noudattaa työskennellessään työturvallisuusmääräyksiä sekä kestävän kehityksen toimintaperiaatteita. Hän työskentelee vastuuntuntoisesti ja huolellisesti.
Laji pohjautuu laboratorioalan perustutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin. Kaikille pakollisista tutkinnon osista painotetaan laboratorion perustöitä, mittauksia ja laiteanalytiikkaa, bioanalytiikkaa sekä kaikille valinnaisista tutkinnon osista ympäristöanalytiikkaa ja elintarvikeanalytiikkaa.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset pohjautuvat laboratorioalan perustutkinnon edellä mainittujen tutkinnon osien kiitettävän tason ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Laboratoriotöissä painotetaan erityisesti turvallista työskentelyä ja ohjeiden noudattamista. Huomiota kiinnitetään myös oman työskentelyn aikatauluttamiseen, materiaali- ja kustannustietoisuuteen, yhteistyökykyyn ja dokumentointiin.

Kilpailutehtävät

24.4. Elintarvikeanalytiikka

 • Tehtävä 1

  Kilpailija määrittää elintarvikenäytteiden kosteus- ja kuiva-ainepitoisuuksia. Hän käsittelee näytteet ohjeen mukaan, kuivaa ne lämpökaapissa yön yli ja laskee tulokset. Tehtävä perustuu standardiin SFS-EN ISO 3727-1. Tehtävä jatkuu keskiviikkona 25.4.
 • Tehtävä 2

  Kilpailija tutkii elintarvikenäytteiden suolapitoisuuksia potentiometrisellä titrauksella. Tehtävä perustuu standardiin SFS-EN ISO 5943.
 • Tehtävä 3

  Kilpailija tekee elintarvikelaboratorioissa aistinvaraisia arvioita suorittavilta laboranteilta vuosittain vaadittavan haju- ja makutestin. Sen jälkeen kilpailija tutkii nestemäisiä elintarvikenäytteitä kolmiotestauksella. Tehtävästä on erillinen työohje.
 • Tehtävä 4

  Kilpailija tutkii elintarvikkeiden glukoosipitoisuuksia spektrofotometrisesti käyttäen entsymaattista menetelmää. Tehtävästä on erillinen työohje.
 • Tehtävä 5

  Yllätystehtävä.
 • Tehtävä 6

  Kilpailija määrittää juomavesinäytteiden koliformisten bakteerien kokonaismäärän kalvosuodatusmenetelmällä. Tehtävä perustuu standardiin SFS 3016. Tehtävä jatkuu torstaina 26.4.2012.

25.4. Ympäristöanalytiikka

 • Tehtävä 7

  Kilpailija tutkii veden laatua määrittämällä veden kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn-arvon) jodometrisesti titraamalla. Tehtävä perustuu standardiin SFS 3036.
 • Tehtävä 8

  Kilpailija tutkii veden laatua määrittämällä veden väriluvun komparaattorimenetelmällä. Tehtävä perustuu standardiin SFS-EN ISO 7887 (vanha standardi SFS 3023).
 • Tehtävä 9

  Kilpailija määrittää vesien laaduntarkkailuun liittyen vesinäytteiden pH-arvoja ja sähkönjohtavuutta. Tehtävä perustuu standardiin ISO 10523 ja SFS-EN 27888.
 • Tehtävä 10

  Kilpailija määrittää vesinäytteiden mangaanipitoisuudet atomiabsorptiospektrometrillä. Tehtävä perustuu standardeihin SFS 3044 ja SFS 3048.

26.4. Ympäristöanalytiikka

 • Tehtävä 11

  Kilpailija määrittää uimavesinäytteen klooripitoisuuden spektrofotometrisesti. Hän piirtää saamistaan tuloksista Excelillä standardisuoran ja laskee suoralta näytteen klooripitoisuuden sekä vertaa saamiaan tuloksia raja-arvoihin. Tehtävä perustuu standardiin SFS-EN ISO 7393-2.

Tehtävien laajuus ja käytettävissä oleva aika

Tehtävä Aikataulu Pisteet
Elintarvikeanalytiikka 47
Tehtävä 1. Kosteus- ja kuiva-ainepitoisuus ti-ke 6
Tehtävä 2. Suolapitoisuus ti 9-13 tai 13-17 12
Tehtävä 3. Aistinvarainen analyysi ti 9-13 tai 13-17 3
Tehtävä 4. Glukoosipitoisuus ti 9-13 tai 13-17 12
Tehtävä 5. Yllätystehtävä ti 9-17 5
Tehtävä 6. Kokonaisbakteeri ti 9-13 tai 13-17 ja to 9
Ympäristöanalytiikka 53
Tehtävä 7. CODMn ke 9-16 tai 11-18
15
Tehtävä 8. Väriluku ke 9-16 tai 11-18
3

Tehtävä 9. pH ja sähkönjohtavuus

ke 9-16 tai 11-18
8
Tehtävä 10. Mangaani ke 9-16 tai 11-18
15
Tehtävä 11. Kloori to 8-12
12

Arvioinnin rakenne

Arviointi koostuu objektiivisista arvioinnin kohteista. Objektiiviset arvioinnin kohteet ovat selkeitä perustehtäviä, jotka voidaan yksiselitteisesti arvioida.
Tällaisia arvioinnin kohteita ovat mm.:

 • punnitun aineen kvantitatiivinen siirto
 • mittapullon täyttö merkkiin
 • byretin lukeminen
 • pipetointitekniikka
 • standardisuoran piirtäminen
 • tuloksen laskeminen

Kilpailun aikataulu

 • 23.4. klo 14.00 - 15.00
  Tutustuminen lajialueeseen ja perehdytys laitteiden käyttöön. Kilpailunumeroiden arvonta ja kilpailijoiden jako kahteen ryhmään.
 • 24.4. klo 9:00 - 17.00
  Elintarvikeanalytiikan teemapäivä.
 • 25.4. klo 9:00 - 18.00
  Ympäristöanalytiikan teemapäivä. Ryhmä 1 aloittaa klo 9 ja ryhmä 2 aloittaa klo 11.
 • 26.4. klo 8.00 - 15.00
  Ympäristöanalytiikan teemapäivä. Kilpailijoiden palautteet ja lajialueella palkintojen jako.

Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

 • suojalasit
 • laskin
 • työkengät

Lajijärjestäjä huolehtii kaikki muut työskentelyssä tarvittavat työvälineet ja laitteet lajialueelle.

Tuomarit

Teija Strandman, Ylä-Savon ammattiopisto
Arja Pennanen, Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Eeva Kivi-Etelätalo, Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Heidi Eskelinen, Koulutuskeskus Salpaus
Maija Halttunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Sinikka Hannila, Jyväskylän kaupunki, ympäristötoimen laboratorio
Airi Vuorela, Valio Oy, Jyväskylän meijeri
Kaisa Sotikov, Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus
Marja-Liisa Puttonen, Jyväskylän energia Oy

Lajiohjausryhmä

Tuija Nurminen, Jyväskylän ammattiopisto
Katja Sääjärvi, Jyväskylän ammattiopisto
Teija Strandman, Ylä-Savon ammattiopisto (Päätuomari)
Sinikka Hannila, Jyväskylän kaupunki / ympäristötoimi
Allan Witick, Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus
Riitta Juvonen, Kemianteollisuus ry
Arja Pennanen, Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Airi Vuorela, Valio Oyj, Jyväskylän meijeri

 

Yhteistyössä:

pkky_verkkoon_145px


jamk_verkkoon


jyvskyln_yliopiston_ympristntutkimuskeskus_verkkoon


gwb_verkkoon


jyvskyln_energia_verkkoon


metrohm_verkkoon


ordior_verkkoon


paijat-hameen_koulutuskonserni_verkkoon


salpaus_verkkoon


tecalemit_environment_verkkoon


thermofisher_verkkoon

valio-verkkoon


yl-savaon_ammattiopisto_verkkoon