Matkailu

Tulosta
Sähköposti
AddThis Social Bookmark Button

matkailun_lajikuva1

Yhteystiedot

Lajivastaava Mira Ahtila, puh. 040 341 6005
Lajin varavastaava Henna Räikkönen, puh. 040 341 6031

Kilpailijat

nl_matkailu_anniina_mkinen_verkkoon nl_matkailu_eeva_geier_verkkoon nl_matkailu_sannamari_ahola_verkkoon nl_matkailu_pinja_mahonen_verkkoon
Anniina Mäkinen (vas.) ja Eeva Geier Jyväskylän ammattiopisto
Sannamari Ahola (vas.) ja Pinja Mähönen, Keudan ammattiopisto, Järvenpää
nl_matkailu_karoliina_kemppe_verkkoon nl_matkailu_mari_kovala_verkkoon nl_matkailu_henriikka_karkkainen_verkkoon nl_matkailu_milla_jrvinen_verkkoon
Karoliina Kemppe (vas.) ja Mari Kovala, Lapin matkailuopisto, Rovaniemi

Henriikka Kärkkäinen (vas.) ja Milla Järvinen, Omnian ammattiopisto, Espoo

nl_matkailu-janina-kerttula_verkkoon nl_matkailu_anni-kivikko_verkkoon nl_matkailu_naytoslaji_ulla_ursin_verkkoon nl_matkailu_naytoslaji_ida_kareketo_verkkoon
Janina Kerttula (vas.) ja Anni Kivikko, Oulun seudun ammattiopisto Ulla Ursin (vas.) ja Iida Kareketo
Savon ammatti- ja aikuisopisto
nl_matkailu_fartun_mohamed_verkkoon nl_matkailu_nea_ruuskanen_verkkoon matkailu_emmi_heikkinen_verkkoon nl_matkailu_jade_parviainen_verkkoon
Fartun Mohamed (vas.) ja Nea Ruuskanen, Vantaan ammattiopisto Varia Emmi Heikkinen (vas.) ja Jade Parviainen, Koulutuskeskus Salpaus
nl_matkailu_katariina_huovinen_verkkoon nl_matkailu_sirje_timonen_verkkoon

Katariina Huovinen (vas.) ja Sirje Timonen, Pohjois-Karjalan ammattiopisto

Yleiskuvaus kilpailulajista

Matkailualan perustutkinnon suorittanut toimii yhteiskuntavastuullisesti, myynti- ja markkinointihenkisesti sekä asiakaslähtöisesti kaikissa matkailijan palveluketjun vaiheissa.

Hänellä on hyvät ihmissuhde-, kieli- ja vuorovaikutustaidot sekä eri kulttuurien tuntemus. Matkailualan perustutkinnon suorittanut työskentelee kestävän toimintatavan mukaisesti, toimii työssään luotettavasti sekä noudattaa matkailualan säädöksiä ja turvallisuusmääräyksiä. Hän toimii matkailualan asiantuntijana toimialan eri suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä.

Matkailualan perustutkinnon suorittanut suunnittelee työtään, osaa työskennellä tilanteiden mukaan itsenäisesti ja työryhmässä. Hän toimii työssään luovasti, joustavasti, vastuuntuntoisesti, oma-aloitteisesti ja hänellä on hyvät ongelmanratkaisutaidot.

Hän toteuttaa, markkinoi ja myy matkailutuotteita ja -palveluja kustannustehokkaasti työpaikan ja sen toimintaympäristön liikeidean, paikallisen kulttuurin ja matkailutrendien mukaan.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat matkailualan perustutkinnon kiitettävän tason (3) vaatimuksiin. Tehtävien laadinnassa tehdään yhteistyötä työelämän kanssa, ja tehtävien suunnittelussa on otettu huomioon matkailuvirkailijan ja matkailupalvelujen tuottajan koulutusohjelmaopintoja.

Kilpailun luonne

Kilpailu on parikilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailija hallitsee asiakaspalvelu- ja myyntitilanteet sekä kartoittaa asiakkaan tarpeet, suunnittelee sekä toteuttaa erilaisia matkailupalveluja. Kilpailija esittelee asiakkaan tarpeita vastaavia palveluja sekä palvelee asiakkaita asiakaslähtöisesti kulttuuritaustat huomioonottaen.

Kilpailija selviytyy asiakaspalvelutilanteista molemmilla kotimaisilla kielillä sekä yhdellä vieraalla kielellä (englanti). Kilpailijan työskentely on taloudellista ja laadukasta, hyvin organisoitua ja oma-aloitteista. Kilpailutehtävät on suoritettu oikein laittein ja välinein työturvallisuus huomioiden. Kilpailija huolehtii oma-aloitteisesti ja aktiivisesti myös toiminta- ja työkyvystään.

Kilpailutehtävät

Tehtävä 1 "Matkalla jossain Suomessa" 24.4. klo 9.00 - 17.00

Kilpailijoiden tehtävänä on esitellä suomalainen matkailukaupunki annettujen ohjeiden ja materiaalien pohjalta. Esittelypisteen rakentamiseen annetaan aika, suunnittelu ja toteutus tapahtuvat kilpailupäivän aikana. Esillepanon ja rakentamisen jälkeen kilpailijat ryhtyvät markkinoimaan matkailukaupunkia asiakkaille. Kilpailutehtävän tavoitteena on rakentaa matkailukaupungista mahdollisimman houkutteleva messuosasto, esitellä matkailukaupungin tarjontaa ja palveluita yleisölle sekä tuomaristolle. Matkailukaupungit ja niiden esittelyjärjestys arvotaan.

Tehtävä 2 "Matkaräätäli" 25.4. klo 9.00 - 18.00

Kilpailijan tehtävänä on suunnitella määrätylle asiakasryhmälle sopiva yhden päivän matkailupalvelupaketti. Matkapaketit ja sisällöt perustuvat edellisen päivän kilpailutehtävän sisältöön. Tehtävä suoritetaan oman kilpailualueen osastolla. Tehtävän sisältö määritellään erikseen ja kilpailujärjestys arvotaan. Tehtävässä tulee huomioida kestävän matkailun periaatteet.

Tehtävä 3 "Mitäs nyt?" 26.4. klo 8.15 - 13.00

Kilpailutehtävä jaetaan kilpailijaparille 2. kilpailupäivän lopussa. Asiakasryhmänä on 10 nuorta aikuista. Tehtävässä painotetaan erityisesti innovatiivisuutta, hauskuutta ja ryhmänhallintaa.

Arvioinnin rakenne

Pisteiden jakautuminen:

Tehtävä 1 Matkalla jossain Suomessa 35 pistettä
Tehtävä 2 Matkaräätäli 45 pistettä
Tehtävä 3 Mitäs nyt? 20 pistetä
Yhteensä 100 pistettä


Arviointi koostuu subjektiivisesta ja objektiivisesta arvioinnin kohteista. Tuomarit arvioivat subjektiivisen arvioinnin kohteet 0,5 - 5,0 pisteen skaalalla ja CIS -pistelaskujärjestelmä vähentää korkeimman ja matalimman pistemäärän pois ennen keskiarvon laskemista.

Tehtävän 1 arvioinnin kohteina ovat mm.

 • osaston rakentaminen (luovuus ja innovatiivisuus)
 • matkailukaupungin esittely (markkinointihenkisyys, houkuttelevuus, monipuolisuus, lähteiden monipuolinen käyttö)

Matkalla jossain Suomessa -tehtävästä voi saada 35 pistettä, joista 10 pistettä kertyy objektiivisesta arvioinnista. Subjektiivisessa arvioinnissa pääpaino on myynti- ja markkinointitaidoissa.

Tehtävän 2 arvioinnin kohteina ovat mm.

 • Asiakkaiden matkustusmotiiveihin ja kiinnostuksen kohteisiin vastaaminen
 • Kestävän matkailun huomiointi matkaohjelmassa
 • Matkaohjelman esittely Power PointillaArvioinnissa korostuu matkaohjelman tarkoituksenmukaisuus, esiintymistaito, asiantuntijuus sekä matkaohjelman monipuolisuus.
  Matkaräätäli -tehtävästä voi saada 45 pistettä, joista objektiivisia arvioinnin kohteita on 9 pisteen verran.

Tehtävän 3 subjektiivinen arviointi kohdistuu ryhmän hallintaan ja innovatiivisuuteen. Objektiivinen painottuu ajankäyttöön ja esittäytymiseen. Pisteitä tehtävästä voi saada 20 pistettä.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Tehtävässä tarvittava materiaali jaetaan kilpailutehtävän ohjeistuksen yhteydessä.

AikatauluKilpailuaikataulu Taitaja2012, matkailu:

Maanantai 23.4.2012 klo 11 -15 (16) (Paviljonki)

 • klo 11.00 - 13.30, kilpailijoiden akkreditointi
 • klo 13.30, kilpailijoiden tutustuminen matkailulajin kilpailualueeseen
 • klo 14.00, kilpailijoiden ohjeistus kilpailupäivien ajalle: aikataulut ja muut toimintaohjeet
 • klo 15.00, tuomarikoulutus (vain tuomarit)

Tiistai 24.4.2011 klo 9 - 17 (Paviljonki)

 • klo 9.00 - 9.15, Suomen matkailukaupunki-tehtävän ohjeistus kilpailijoille
 • klo 9.15 - 10.15, tehtävän työstäminen/valmistelut
 • klo 10.15 - 12.30, tehtävän työstäminen
 • klo 13.00 - 16.00, tehtävän esittely (9 x 20 min., esittelyt 15 min ja 5 min tuomareiden kysymykset)
 • klo 16.00 - 17.00, tuomareiden arviointi

Keskiviikko 24.4.2012 klo 9 - 18 (Paviljonki)

 • klo 9.00 - 9.15, Matkaräätäli-tehtävän ohjeistus kilpailijoille
 • klo 9.15 - 13.30, tehtävän työstäminen
 • klo 14.00 - 16.30, tehtävän esittely (9 x 15 min, esitte-lyt 10 min)
 • klo 16.30 3.päivän kilpailutehtävän jako
 • klo 17.00 -18.00 tuomareiden arviointi

Torstai 26.4.2012 klo 8.30 - 13 (16) (Paviljonki)

 • klo 8.30 - 8.45, Mitäs nyt?- tehtävän ohjeistus ja materiaalien jako kilpailijoille
 • klo 9.00 -12.00, esitykset
 • klo 12.00 -13.00, tuomareiden arviointi
 • klo 15.15 - 16.00 palkintojenjako lajialueella

HUOM! Ruokailu Paviljongin ravintolassa (3.krs)
tilanteen mukaan klo 11 - 14 välillä (ti-to)

Mitä kilpailijan tuotava kilpailupaikalle

Kilpailijan ei tarvitse tuoda kilpailupaikalle mitään.

Lajiohjausryhmä

Mira Ahtila, Jyväskylän ammattiopisto
Henna Räikkönen, Jyväskylän ammattiopisto
Susanna Soininen, Koulutuskeskus Salpaus (Päätuomari)
Riikka Aaltonen, Laajis Oy
Merja Lahdenkauppi, Opetushallitus
Paula Ahola , Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Päivi Snellman, Savon ammatti- ja aikuisopisto

 

 

Yhteistyössä:

 

jyvskyln_seudun_matkailu_verkkoon

 

laajis_verkkoon

 

matkaseniorit_verkkoon

 

salpaus_verkkoon

 

savon_ammatti-_ja_aikuisopisto_verkkoon