Artesaani

Tulosta
Sähköposti
AddThis Social Bookmark Button

artesaani_uusi_2012

Yhteystiedot

 • Lajivastaava Miiko Taka, Bovallius-ammattiopisto, puh. 040 758 579
 • Lajivastaava Anne Hautala, Bovallius-ammattiopisto, puh. 0400 206 700

Kilpailijat

taitajaplus_artesaani_enni-maija_ahovaara_verkkoon taitajaplus_artesaani_karoliina_lehto_verkkoon taitajaplus_artesaani_linda_jokela_verkkoon taitajaplus_artesaani_-henna-riikka-jrvinen_bovallius-ammattiopisto-jyvskyl_verkkoon
Enni-Maija Ahovaara, SATAEDU, Nakkila
Karoliina Lehto, Kiipulan ammattiopisto, Turenki
Linda Jokela, SATAEDU,
Nakkila
Henna-Riikka Järvinen, Bovallius-ammattiopisto, Laukaa
taitajaplus_artesaani_emmi-kamunen_bovallius-ammattiopisto-jyvskyl_verkkoon taitajaplus_artesaani_tanja_kokkonen_verkkoon

Emmi Kamunen, Bovallius-ammattiopisto, Jyväskylä
Tanja Kokkonen, Keskuspuiston ammattiopisto

Yleiskuvaus kilpailulajista

Artesaanit työskentelevät ammateissa, joissa kädentaidot ovat tärkeitä. Artesaani voi esimerkiksi valmistaa, suunnitella, korjata tai entisöidä erilaisia tuotteita. Artesaanin työhön kuuluu usein myös asiakaspalvelua ja myyntitehtäviä.

Valmistumisen jälkeen artesaanilla on monipuolinen ammattitaito alan eri tehtäviin. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja työelämän eri tilanteissa.

Artesaani tuntee monipuolisesti työhönsä liittyviä materiaaleja ja työtapoja. Työssään hän kiinnittää huomiota työn ja materiaalien laatuun ja ottaa huomioon myös esteettiset näkökohdat. Artesaani on oma-aloitteinen, asiakaspalveluhenkinen ja yhteistyökykyinen.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset perustuvat artesaanitutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin.

Artesaani

 • tuntee työhönsä liittyviä erilaisia materiaaleja ja työtapoja
 • käyttää työn suunnitteluun sopivia työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja
 • osaa valita tuotteeseen sopivan valmistusmenetelmän, materiaalit ja tarvikkeet
 • osaa ratkaista työhön liittyviä ongelmatilanteita
 • työskentelee aikataulun ja sopimusten mukaan
 • kiinnittää huomiota töidensä tyyliin ja laatuun
 • noudattaa turvallisia työtapoja
 • työskentelee asiakaslähtöisesti
 • on luova ja yhteistyökykyinen
 • osaa kehittää ammattitaitoaan työelämässä.

Kilpailutehtävät

Tuotteen suunnittelu asiakkaalle

Asiakas on kiinnostunut ostamaan ja tilaamaan artesaanin suunnitteleman tuotteen. Kilpailijan tehtävänä on suunnitella, piirtää/maalata asiakkaalle oman alansa tuote.

Asiakas:
- antaa kilpailijoille väritoivomuksen
- antaa kilpailijoille aiheen/idean, mikä tuotteessa tulisi näkyä
- arvostaa artesaanin omaa ideointia ja luovuutta

Artesaani:
- huomioi suunnittelussa asiakkaan toiveet väristä
- huomioi suunnittelussa asiakkaan antaman aiheen/idean
- käyttää suunnittelussa omaa ideointia ja luovuuttaan
- käyttää oman alansa osaamista

Tuote:
- tuotteen voi suunnitella seinälle laitettavaksi
- tuotteen voi suunnitella pöydällä pidettäväksi
- tuotteen voi suunnitella lattialla pidettäväksi
- tuotteen voi suunnitella katosta roikkuvaksi
- tuotteen voi suunnitella ulkona pidettäväksi

Asiakas ei millään tavalla rajoita tuotteen käyttötarkoitusta.

Tehtävässä käytettävät välineet

Kaikkien kilpailijoiden työpöydillä on kannettavat tietokoneet. Tietokoneen kuvatiedostoon on järjestäjän puolesta tallennettu kuvia siitä aiheesta/aihepiiristä, jonka asiakas haluaa tuotteessa näkyvän. Kuvia voi vapaasti käyttää tuotteen suunnittelun apuna.

Kilpailupaikalla on järjestäjän toimesta suunnittelutyössä tarvittavat työvälineet; erivärisiä ja - laatuisia piirustuspapereita, lyijykynät, värikynät, siveltimet, viivoittimet, vesi- ja peitevärit, tussit.

Kilpailupaikalla on järjestäjän toimesta suunnittelutyössä tarvittavat pöydät, tuolit ja valaistus

Tavoitteet ja suoritus

Tavoitteena on suunnitella tuote, joka vastaa asiakkaan toivomuksia.

Tavoitteena on kilpailutehtävän suorittaminen annetussa ajassa. Kilpailutehtävän suorittamiseen kilpailijalla on aikaa 3 tuntia. Jos kilpailija saa työnsä valmiiksi ennen kuin kolme tuntia on kulunut, voi työn palauttaa tuomarille. Kilpailusuoritus on silloin valmis eikä muutoksia työhön voi enää tehdä.

Taukoja voi pitää kilpailusuorituksen aikana.
(Jos kilpailijoissa on yksikin kilpailija, joka ei tunne kelloa/aikaa, ilmoittaa tuomari kaikille kilpailijoille puolen tunnin välein ajan kulusta.)

Arviointi ja arviointikriteerit

Tuomaristo koostuu työelämäedustajista ja alan osaajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle.
Kilpailussa käytetään CIS pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä.

Kilpailusuoritusta arvioidaan tehtävän kuluessa ja sen päätyttyä. Arvioinnissa käytetään subjektiivista ja objektiivista arviointia.

Arviointikohteet ja pisteytys

1. Työprosessin hallinta yhteensä 30 pistettä

 • Suunnitteluprosessin toteuttaminen (20 p)
 • Kestävän kehityksen arviointi suunnitelmissa (5 p)
 • Oman työn suunnitelmallisuus ja kyky suunnitella (5 p)

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta yhteensä 40 pistettä

 • Työmenetelmien käyttö (5 p)
 • Työvälineiden käyttö (5 p)
 • Asiakkaan toivomuksien huomioiminen (10 p)
 • Visuaalisen ilmaisun menetelmien käyttö (15 p)
 • Materiaalien käyttö ja valinta (5 p)

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta yhteensä 20 pistettä

 • Estetiikan hyödyntäminen materiaali-, rakenne ja työtaparatkaisuissa (15 p)
 • Oman työn arvioiminen ja kehittäminen (5 p)

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot yhteensä 10 pistettä

 • Ammattietiikka ja yrittäjyys (5 p)
 • Työkyky (5 p)

Kaikki yhteensä 100 pistettä

Kilpailijoiden määrä

Kaikki kuusi (6) finalistia kisaavat lajialueella samanaikaisesti. Kilpailijoilla on oma työpöytä, jossa suorittavat tehtäväänsä itsenäisesti.

Kilpailuaikataulu

Artesaani kilpailu suoritetaan 26.4.2012

 

Lajiohjausryhmä

Miiko Taka, Bovallius-ammattiopisto
Anne Hautala, Bovallius-ammattiopisto
Mika Öhberg, Bovallius-ammattiopisto
Heikki Nousiainen, Bovallius-ammattiopisto
Jaakko Ihanainen, Bovallius-ammattiopisto
Hannele Rissanen, Bovallius-ammattiopisto
Mikko Pasonen, Ammattiopisto Luovi
Sirpa Hasa, Hasa Design
Päivi Pynnönen, Hämeen ammattikorkeakoulu
Sirpa Komsi, Keskuspuiston Ammattiopisto
Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi
Matti Kauppinen, Skills Finland r.y.

 

 

Yhteistyössä:

bovallius_verkkoon

 

jamk_verkkoon