Kiinteistönhoito

Tulosta
Sähköposti
AddThis Social Bookmark Button

taitajaplus_kihu1

Yhteystiedot

 • Miiko Taka, Bovallius-ammattiopisto, puh. 040 758 5794
 • Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi, puh. 040 319 3124

Kilpailijat

taitajaplus_kiinteistohoito_miika-valjakka_bovallius-ammattiopisto-pieksamki_verkkoon taitajaplus_kiinteistonhoito_juha_nisula_verkkoon taitajaplus_kiinteistnhoito_jukka_kotala_verkkoon taitajaplus_kiinteistnhoito_markku_herranen_verkkoon
Miika Valjakka, Bovallius-ammattiopisto, Pieksämäki
Juha Nisula, Kiipulan ammattiopisto, Turenki
Jukka Kotala, Keskuspuiston ammattiopisto
Markku Herranen, Keskuspuiston ammattiopisto
taitajapluls_kiinteistnhoito_niko-petter_eschner_verkkoon taitajaplus_kiinteistnhoito_jyri_jylh_verkkoon
Niko-Petter Eschner, Omnian ammatti-
opisto, Espoo
Jyri Jylhä, Ammattiopisto Luovi, Alavus

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kiinteistöhuoltaja tuottaa kiinteistönhuollon palveluita. Kiinteistöhuoltaja huoltaa ja hoitaa erilaisia tiloja, laitteita sekä viheralueita ja ulkoalueita. Kiinteistöhuoltajan työhön voi kuulua huoltotehtävien lisäksi myös muita palvelutehtäviä.

Kiinteistöhuoltajalla on ammatilliset perustaidot kiinteistönhuollosta. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja työelämän eri tilanteissa. Kiinteistöhuoltaja kiinnittää huomiota työnsä laatuun ja on asiakaspalveluhenkinen ja yhteistyökykyinen.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset perustuvat kiinteistöhuollon tutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin.

Kiinteistöhuollon ammattilainen suunnittelee oman työnsä työpaikan ja työohjeiden mukaan

 • noudattaa työssään hygieniaohjeita ja jätehuolto-ohjeita
 • ottaa työssään huomioon ympäristönsuojeluun liittyvät asiat
 • noudattaa työturvallisuusmääräyksiä
 • osaa käyttää yleisimpiä työkoneita ja laitteita turvallisesti ja taloudellisesti
 • tekee työn loppuun asti
 • raportoi työstään tarvittaessa.Kilpailutehtävät

Kilpailutehtävät

Tehtävä:

Ilmalämpöpumpun sisäyksikön puhdistus- ja suodattimenvaihtotyöt

Kilpailija suorittaa rakennuksen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen tarkoitetun ilmalämpöpumpun sisäyksikön puhdistustyöt sekä suodattimien vaihtotyöt. Työt käsittävät vain ns. jokamiehen huoltotehtävät.

Laite puhdistetaan manuaalisesti eli laitteen sähköistä puhdistustoimintoa ei käytetä. Suoritukseen sisältyvät ne laitteen ohjekirjassa mainitut puhdistustehtävät, jotka on suoritettava 2 viikon tai 3 kk välein sekä lisäksi ulospuhallusaukon ja puhaltimen puhdistus.

Keskeiset työkohteet ja tehtävät ovat siis:

 • Ilmansuodatin, allergiasuodatin ja hajunpoistosuodatin vaihdetaan.
 • Lämmönvaihdin puhdistetaan imuroimalla.
 • Laitteen kuori, ilman puhallusaukot ja puhallin puhdistetaan sopivalla menetelmällä sekä poistetaan irtoroskat.

Kilpailijan tulee itse huolto-ohjeen perusteella päätellä oikea työskentelyjärjestys.

Kilpailijan tulee olla lisäksi varautunut siihen, että tuomaristo esittää kilpailusuorituksen aikana tai jälkeen tehtävään liittyviä kysymyksiä, jotka vaikuttavat arviointiin.

Tehtävässä käytettävä laite ja välineet

Työn kohteena on Mitsubishi MSZ -sarjan ilmalämpöpumpun sisäyksikkö. Laite on sijoitettu normaalille asennuskorkeudelle.

Kilpailupaikalla on järjestäjän toimesta tehtävässä tarvittavat työvälineet: Puhdistusvälineitä, tarvittavat varasuodattimet, imuri suulakkeineen, perustyökalut, kiipeämisvälineet ja jäteastiat.

Kilpailija tuo mukanaan sopivan työasun.

Ilmalämpöpumpun huolto-ohjeet ovat kilpailijan käytettävissä. Puhdistusohjeen kuvista on tarvittaessa saatavilla kilpailupaikalla myös suurennos niiden pienen koon vuoksi.

Tavoitteet ja suoritus

Vaikka kyse on jokamiehelle sallituista huoltotoimenpiteistä, tehtävässä tavoitellaan ammattimaista työotetta ja suoritusta. Tavoitteena on koko tehtävän suorittaminen loogisesti kokonaisuutena annetussa ajassa.

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään vielä lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.

Kilpailutehtävän suorittamiseen kilpailijalla on aikaa 40 minuuttia. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on enää 5 minuuttia jäljellä.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

Arviointi ja arviointikriteerit

Tuomaristo koostuu elinkeinoelämän edustajista sekä opettajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle.
Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä.

Kilpailusuoritukset arvioidaan välittömästi tehtävien suorituksen jälkeen.

Arvioinnissa tavoitetasona on OPS:n kiitettävä taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työ- ja laiteturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Suoritusta arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Erityisesti huomioidaan virran katkaisu ennen työn aloittamista ja palautus työn jälkeen, työpisteeseen nouseminen, kotelon avaaminen ja sulkeminen, suodattimien irrotus, tarkastus, vaihto ja kuljetus, sekä puhdistustyöt.

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat mm:

 • Käsitteistön hallinta
 • Työ/suojavaatetuksen käyttäminen
 • Työohjeeseen tutustuminen
 • Käyttöohjeiden noudattaminen
 • Kestävän kehityksen ja taloudellisuuden huomiointi
 • Työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työn valmistuttua
 • Asenne työskentelyyn ja mahdollinen kehittäminen
 • Työhön käytetty aika

Kilpailijoiden määrä ja kilpailujärjestys

Kilpailijat kisaavat kaksi kerrallaan kilpailualueella molemmat suorittaen omaa tehtäväänsä itsenäisesti. Kilpailujärjestys arvotaan.

Kilpailijamäärä

Yhteensä 6 finalistia.

Kilpailuaikataulu ja paikka

Kiinteistönhoidon kilpailu suoritetaan 24.4.2012, Jyväskylän Paviljonki, Jyväskylä

Lajiohjausryhmä

Miiko Taka, Bovallius-ammattiopisto
Anne Hautala, Bovallius-ammattiopisto
Mika Öhberg, Bovallius-ammattiopisto
Heikki Nousiainen, Bovallius-ammattiopisto
Jaakko Ihanainen, Bovallius-ammattiopisto
Hannele Rissanen, Bovallius-ammattiopisto
Mikko Pasonen, Ammattiopisto Luovi
Sirpa Hasa, Hasa Design
Päivi Pynnönen, Hämeen ammattikorkeakoulu
Sirpa Komsi, Keskuspuiston Ammattiopisto
Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi
Matti Kauppinen, Skills Finland r.y.

 

 

Yhteistyössä:

 

bovallius_verkkoon

 

jamk_verkkoon

 

keskuspuiston_ammattiopisto_verkkoon

 


lassila_tikanoja_verkkoon