Puhdistuspalvelu

Tulosta
Sähköposti
AddThis Social Bookmark Button

taitajaplus_puhtaanapito

Yhteystiedot

 • Lajivastaava Miiko Taka, Bovallius-ammattiopisto, puhelinnumero 040 758 5794
 • Lajivastaava Anne Hautala, Bovallius-ammattiopisto, puhelinnumero 0400 206 700

Kilpailijat

taitajaplus_puhdistuspalvelu_anniina_nikkil_verkkoon taitajaplus_puhdistuspalvelu_heini_mkel_verkkoon taitajaplus_puhdistuspalvelu_marjaana_kallio_verkkoon taitajaplus_puhdistuspalvelu_markus_lehtonen_verkkoon
Anniina Nikkilä, Keskuspuiston ammattiopisto
Heini Mäkelä, Keskuspuiston ammattiopisto
Marjaana Kallio, Kiipulan ammatti-
opisto, Turenki
Markus Lehtonen, Kiipulan ammatti-
opisto, Turenki
taitajaplus_puhdistuspalvelu_melina-oksjrvi_bovallius-ammattiopisto-jyvskyl_verkkoon taitajaplus_puhdistuspalvelu_tuomas-paananen_bovallius-ammattiopisto-jyvskyl_verkkoon

Melina Oksjärvi, Bovallius-ammatti-
opisto, Laukaa
Tuomas Paananen, Bovallius-ammatti-
opisto, Laukaa

Yleiskuvaus kilpailulajista

Puhdistusalan palveluja tuottaa toimitilahuoltaja. Toimitilahuoltaja siivoaa erilaisia tiloja ja puhdistaa ja huoltaa laitteita ja tekstiilejä. Työtehtäviin voi kuulua siivouspalveluiden lisäksi myös muita palvelutehtäviä.

Kilpailun luonne

Kilpailuun voivat osallistua ne erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat mukautetuin tavoittein. Muut erityisopiskelijat voivat kilpailla Taitaja-puhdistuspalvelulajissa 8+1-kilpailijana tai Taitaja-kilpailijana. Kilpailu on yksilökilpailu, joka järjestetään yhden päivän aikana.

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset perustuvat kodinhuoltajan ja toimitilahuoltajan tutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin.

Puhdistusalan ammattilainen

 • suunnittelee työnsä työohjeiden ja työpaikan toiminnan mukaan
 • valmistaa ja laittaa tarjolle aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja
 • noudattaa tarjoiluissa asiakkaan toivetta, valmista ruokalistaa tai ravitsemussuosituksia
 • noudattaa työturvallisuutta
 • noudattaa hygieniaohjeita ja jätehuolto-ohjeita
 • ottaa työssään huomioon ympäristönsuojeluun liittyvät asiat
 • käyttää tilanteeseen sopivia siivousmenetelmiä ja puhdistusaineita
 • käyttää asianmukaisia siivousvälineitä ja -koneita
 • tekee työn loppuun asti
 • raportoi työstään tarvittaessa.

Kilpailutehtävät

Kilpailija tekee toimistotilojen ylläpitosiivouksen annettujen työohjeiden mukaan käsityövälineitä ja pölynimuria käyttäen asiakkaan ollessa paikalla. Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, asiakasviihtyvyys, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys.

Työskentelyn jälkeen kilpailija tekee jälkityöt ja arvioi omaa työskentelyään. Tuomarit antavat palautetta työskentelystä. Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työ- ja suojavaatetus. Kilpailija saa työtehtävän ajaksi työliivin. Työ- ja suojavaatetuksen käyttäminen on osa kilpailutehtävän arviointia.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Tavoitteet ja suoritus

Työtehtävä on ylläpitosiivouksen perusosaamista, jossa huomioidaan myös kilpailijan asiakkaan huomiointi sekä asiakaspalvelutaidot Tavoitteena on koko tehtävän suorittaminen loogisesti kokonaisuutena annetussa kilpailuajassa.

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään ja perehdytetään lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.

Kilpailutehtävän suorittamiseen kilpailijalla on aikaa 40 minuuttia. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on enää 5 minuuttia jäljellä.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Arviointi ja arviointikriteerit

Tuomaristo koostuu työelämän sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella.

Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan kilpailijan tehtävien suorituksen sekä kilpailijan itsearvioinnin jälkeen.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman K3 (M) taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työ- ja asiakasturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat:

 • Ammattikäsitteistön hallinta ja tuntemus
 • Työ- ja suojavaatetuksen käyttäminen
 • Annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen
 • Kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi
 • Asiakaspalvelun toteutuminen
 • Työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
 • Työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus.
 • Asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen.

1. Työn aloitus 20 p

 • työohjeeseen tutustuminen (10 p)
 • pölynimurin kokoaminen ja imurin tarkistaminen käyttökuntoon (5p)
 • muiden siivousvälineiden varaaminen (5 p)

2. Työskentely 20 p

 • asiakkaan huomiointi (5 p)
 • työskentelyn rauhallisuus ja järjestelmällisyys (5 p)
 • työturvallisuus (5 p)
 • työvälineiden ja imurin käyttäminen (5 p)

3. Kestävä kehitys 20 p

 • työskentelyn joustavuus (5 p)
 • suunnitelmallinen ja taloudellinen työskentely ja eteneminen (10 p)
 • kierrätys ja jätteiden lajittelu (5 p)

4. Ergonomia 10 p

 • imurin käyttämisen työskentelyasento (5 p)
 • käsityövälineiden käyttämisen työskentelyasento (5 p)

5. Työn laatu 20 p

 • työnjälki ja lopputulos (10 p)
 • työvälineiden puhdistus ja huolto (5 p)
 • asiakaspalvelun toteutuminen (5 p)

6. Itsearviointi 10 p

 • oman työn arviointi ja kehittäminen (10 p)

Kilpailijoiden määrä ja kilpailujärjestys

Kilpailussa kilpailee 6 finalistia, kaksi kilpailijaa kerrallaan omalla kilpailualueella suorittaen omaa työtehtäväänsä. Kilpailuparit arvotaan kilpailupäivää edeltävänä tutustumis- ja perehdyttämispäivänä 24.4.2012, josta tiedotetaan erikseen kilpailijoille ja saattajille.

Kilpailuaikataulu ja paikka

Puhdistuspalvelujen kilpailu on keskiviikkona 25.4.2012, paikkana Jyväskylän Paviljonki.

Lajiohjausryhmä

 • Miiko Taka, Bovallius-ammattiopisto
 • Anne Hautala, Bovallius-ammattiopisto
 • Mika Öhberg, Bovallius-ammattiopisto
 • Heikki Nousiainen, Bovallius-ammattiopisto
 • Jaakko Ihanainen, Bovallius-ammattiopisto
 • Hannele Rissanen, Bovallius-ammattiopisto
 • Mikko Pasonen, Ammattiopisto Luovi
 • Sirpa Hasa, Hasa Design
 • Päivi Pynnönen, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Sirpa Komsi, Keskuspuiston Ammattiopisto
 • Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi
 • Matti Kauppinen, Skills Finland r.y.

 

 

Yhteistyössä:

bovallius_verkkoon

 

jamk_verkkoon

 

luovi_verkkoon

 

standa_verkkoon