Taloushallinto

Tulosta
Sähköposti
AddThis Social Bookmark Button

Yhteystiedot

Lajivastaava Maarit Hakala-Ranta, puh. 040 341 5842
Lajin varavastaava Timo Virenius, puh. 040 341 5822

Kilpailijaparit

taloushallinto_jessica_kock_verkkoon taloushallinto_lotta_sjholm_verkkoon taloushallinto_joni_toivonen_verkkoon taloushallinto_lotta_haavisto_verkkoon
Jessica Kock (vas.) ja Lotta Sjöholm,
Vaasan ammattiopisto
Joni Toivonen (vas.) ja Lotta Haavisto, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
taloushallinto_naytoslaji_rusanen-toni_verkkoon taloushallinto_naytoslaji_tanskanen-juha_verkkoon nl_taloushallinto_ancelika_pasanen_verkkoon nl_taloushallinto_heidi_rajakko_verkkoon
Toni Rusanen (vas.) ja Juha Tanskanen, Kainuun ammattiopisto

Ancelika Pasanen (vas.) ja Heidi Rajakko,
Mercuria

nl_taloushallinto_mira_majoinen_verkkoon nl_taloushallinto_tiia_lehikoinen_verkkoon nl_taloushallinto_janita_eloranta_verkoon nl_taloushallinto_marjaana_kuusela_verkkoon
Mira Majoinen (vas.) ja Tiia Lehikoinen,
Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Janita Eloranta (vas.) ja Marjaana Kuusela, Salon seudun ammattiopisto
nl_taloushallinto_lauri_meijanen_verkkoon nl_taloushallinto_mauri_nyyssnen_verkkoon nl_taloushallinto_lauri_kyykoski_verkkoon nl_taloushallinto_lari_makinen_verkkoon
Lauri Meijanen (vas.) ja Mauri Nyyssönen, Jyväskylän ammattiopisto
Lauri Kyykoski (vas.) ja Lari Mäkinen, Helsinki Business College

Yleiskuvaus kilpailulajista

Laji pohjautuu liiketalouden perustutkinnon (merkonomi) tavoitteisiin ja arvioinnin kriteereihin. Kilpailutehtävät mittaavat taloushallinnon "kiitettävä 3"-tason osaamista.

Taloushallinnon tehtäviin kuuluvat erilaiset ulkoisen ja sisäisen laskennan tehtävät. Ulkoisen laskennan osalta kilpailijan on osattava hoitaa yrityksen kirjanpitoa ja laatia tilinpäätös sekä laskea yrityksen verotettava tulo.

Sisäisen laskennan osalta kilpailijan on osattava laskea tuotteen tai palvelun aiheuttamia kustannuksia ja tuottoja. Lisäksi hänen on osattava laatia budjetteja.

Kilpailun luonne

Kilpailu on parikilpailu. Kilpailijapareja on kutsuttu yhteensä kahdeksan: Vaasan ammattiopisto, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Mercuria, Jyväskylän, Pohjois-Karjalan (Joensuu), Salon seudun, Kainuun ammattiopistot sekä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto.

Jos kilpailupareja on enemmän kuin yksi yhdestä oppilaitoksesta, oppilaitos tekee valinnan mukaan lähtevästä kilpailuparista. Taitaja2012-semifinaaleja ei järjestetä.

Osaamisvaatimukset

Taloushallinnon töissä menestyäkseen henkilön on oltava tarkka, pitkäjänteinen, looginen ja analyyttinen. Hänellä on myös oltava kykyä itsenäiseen harkintaan annettujen ohjeiden mukaan työtehtäviä tehdessään.

Taloushallinnon työt ovat lisäksi asiakaspalvelutyötä, jossa on osattava palvella sisäistä ja ulkoista asiakasta. Tähän tarvitaan vuorovaikutus-, yhteistyö-, ongelmanratkaisu- ja viestintätaitoja.

Ammatillinen osaamisen edellyttää taloushallinnon kokonaisvaltaista ymmärtämistä sekä ulkoisen että sisäisen laskennan osalta.

Kilpailutehtävät

Ennen kilpailutehtävän aloittamista teidän on perustettava taloushallinnon ohjelmaan (Tikon) yritys ohjeen mukaan. (1 h)

Yleistä Digi & Data Oy:stä:

 • osoite: Vaahterakatu 12, 05810 Hyvinkää
 • tilinumero: IBAN FI17 2075 2000 0668 39, BIC NDEAFIHH
 • toimiala: tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden myynti, erityisesti viihde- elektroniikka ja pelit
 • osakkeenomistajat 2 kpl, henkilötiedot:
  - Sara Sinisalo
  - Sofia Niemi
 • osakkeiden lukumäärä 25 kpl, Saralla 20 osaketta, Sofialla 5 osaketta
 • molemmat osakkaat työskentelevät yrityksessä, ei muita työntekijöitä

1. Kilpailutehtävä (30 pistettä)

Kirjanpito (3 h)

Tehtävän tavoitteena on tehdä joulukuun kirjanpito marraskuun tilanteen pohjalta.

Ohjeellinen aikataulu ja pisteet

A) Alkusaldojen syöttäminen (0,5 h). Max 3 pistettä

B) Tositteiden järjestäminen (0,5 h). Max 4 pistettä

C) Liiketapahtumien kirjaaminen (1,75 h). Max 20 pistettä

D) Raporttien tulostaminen (0,25 h). Max 3 pistettä


2. Kilpailutehtävä (45 pistettä)

Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus

Tehtävän tavoitteena on laatia Data & Digi Oy:n tilinpäätös tilinpäätösasiakirjoineen ja veroilmoitus (6 B ja 62). Lisäksi tehdään tilinpäätösanalyysi, joka myös esitetään tuomareil-le/asiakkaalle.

A) Tilinpäätöskirjaukset (3 h). Max 25 pistettä

B) Tasekirjan ja veroilmoituksen laatiminen (2 h). Max 10 pistettä

C) Yrityksen tilinpäätöksen esityksen (PowerPoint) ja tilinpäätösanalyysin laatiminen Excelillä (2,5 h). Max 5 pistettä

D) Yrityksen tilinpäätöksen ja tilinpäätösanalyysin esittely (2 h). Max 5 pistettä

3. Kilpailutehtävä (25 pistettä)

Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Tehtävän tavoitteena on laatia toteutuneiden ja budjetoitujen lukujen vertailu sekä laatia seuraavan vuoden tulos- ja rahoitusbudjetti (ALV).

A) Budjettivertailun laatiminen (1 h). Max 9 pistettä

B) Tulos- ja rahoitusbudjetin laatiminen (2,5 h). Max 16 pistettä

Arvioinnin rakenne

Arviointi pohjautuu Kirjanpito, Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus sekä Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnonosien arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin.

 • Tehtävä 1: Kirjanpito, 30 pistettä
 • Tehtävä 2: Tilinpäätös ja yrityksen verotus, 45 pistettä
 • Tehtävä 3: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 25 pistettä.

Arviointikriteerit pohjautuvat erityisesti työn perustana olevan tiedon hallintaan.

Tuomaristo arvioi kilpailijaparien suorituksia tehtäväkohtaisesti. Lopullinen paremmuusjärjestys määräytyy kolmen päivän kokonaispisteiden mukaan. Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Kilpailunjärjestäjä hankkii lajialueelle tarvittavat laitteet (tietokoneet, videotykin, valkokankaan, verkkotulostimen, muistitikut), ohjelmistot (Tikon ja Microsoft Office 2010), internet-yhteyden ja muut tarvittavat materiaalit.

Lajialueella on kilpailijapareille työpisteet, jotka on erotettu toisistaan sermeillä. Lajialue on tehty toimistomaiseksi sisustamalla se mm. hyllyillä, viherkasveilla ja neuvottelupöydällä.

Kilpailun aikataulu

 • 24.4. klo 9.00 - 17.00
 • 25.4. klo 9.00 - 16.30
 • 26.4. klo 8.30 - 12.00

Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

Kilpailunjärjestäjän vastuulla on hankkia tarvittavat materiaalit ja välineet. Kilpailijoiden ei tarvitse tuoda mukanaan mitään.

Lajiohjausryhmä

Maarit Hakala-Ranta, Jyväskylän ammattiopisto
Timo Virenius, Jyväskylän ammattiopisto
Antti Isomäki, Helmi Liiketalousopisto (Päätuomari)
Mikko Kurunsaari, Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Ritva Eskelinen, SOK Palveluässä

 

 

Yhteistyössä:

 

jamk_verkkoon

 

keskimaa_verkkoon

 

aditro_verkkoon

 

helmi_verkkoon

 

laskentapari_verkkoon

 

taloushallintoliitto_verkkoon