105 Metsäkoneen käyttö, semifinaali

Tulosta
Sähköposti
AddThis Social Bookmark Button

metsakoneenkaytto_taitaja2011_1

Aikataulu ja paikka

 • 25.1.2012 Joensuu, Vaasa, Taivalkoski ja Tampere

Semifinaalikoordinaattori

 • Ville Ovaskainen, Pohjois-Karjalan ammattiopisto, puh. 050 365 7141

Kilpailijamäärä

 • 2 kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste

Kilpailutehtävä

Tehtävä A: Uudistushakkuu (John Deere E -mallin simulaattori)

 • Tavoitteet:

  Tehtävässä tavoitellaan ammattimaista koneenkäsittelyä, kuljettajaa ja konetta säästävää työmallia uudistushakkuulla. Tehtävän taso on koneellisen puutavaran valmistuksen kiitettävä (K3) suoritus.

  Kilpailutehtävä suoritetaan simulaattoriolosuhteissa, aikaa on varattu tutustumiseen ja erilaisten työmallien kokeiluun 15 minuuttia ja varsinaiseen kilpailutehtävään 50 minuuttia. Toimitsija auttaa harjoitus- ja kilpailuvaiheessa simulaattorin käyttöön liittyvissä asioissa.
 • Tapahtumat, tilanteet ja asetukset:

  Avohakkuutyömaa on merkitty punaisella värillä puihin, merkityt puut eivät ole poistettavia puita. Työmaan itälaidassa leimikon rajan tuntumassa kulkee traktoriura, joka tulee olla kuljettavissa koko työmaan ajan samoin länsilaidalla oleva metsäautotien pisto. Pölkyt katkotaan korjuuohjeen mukaan eri puutavaralajeiksi huomioiden mitta ja laatuvaatimukset. Puissa on vikoja mm. laho, tyvimutka, latvamutka.
 • Simulaattoriasetukset:

  Tehtävässä käytetään ns. kevytsimulaattoria, simulaattoria ei säädetä tehtävän aikana.
 • Perussäädöt:

  Riipukkeen kireys 100, kuormaimen nopeus 70.
 • Arviointi ja arviointikriteerit:

  Arvioinnissa käytetään simulaattorin pisteytystä. Pisteytyksen pohjana on opetussuunnitelman K3-taso.

Tehtävän kuvaukseen voi tulla 30% muutos, joka esitellään kilpailupäivän alussa.

Tehtävä B: Koneellinen puutavaran lähikuljetus (uudistushakkuu) (John Deere E -mallin simulaattori)

 • Tavoitteet:

  Tehtävässä tavoitellaan ammattimaista koneenkäsittelyä, kuljetta-jaa ja konetta säästävää työmallia uudistushakkuualueen lähikuljetuksessa. Tehtävän taso on koneellisen puutavaran lähikuljetuksen kiitettävä (K3) suoritus. Kilpailutehtävä suoritetaan simulaattoriolosuhteissa, aikaa on varattu tutustumiseen ja työmaan suunniteluun 15 minuuttia ja varsinaiseen kilpailu-tehtävään 50 minuuttia. Toimitsija auttaa harjoitus- ja kilpailuvaiheessa simu-laattorin käyttöön liittyvissä asioissa.
 • Tapahtumat, tilanteet ja asetukset:

  Lähtötilanteessa saavut avohakkuutyömaalle aamuvuoroon. Iltavuorossa ollut kuljettaja on aloittanut puutavaran ajon siten, että tien toisella puolella olevan kuvion ajo on hieman kesken ja tien toisella puolella oleva kuvio on kokonaan ajamatta. Iltavuoron kuljettaja on purkanut kuormat tieltä käsin.
 • Tehtävässä kilpailija ajaa ensin kesken olevan kuvion loppuun ja jatkaa sitten tien toiselta puolelta tukkien ajamista. Tehtävässä ajetaan ainoastaan värimerkatut tukit ja pinotaan ne omiin kasamuodostelmiin.
 • Simulaattoriasetukset:

  Tehtävässä käytetään ns. kevytsimulaattoria, simu-laattoria ei säädetä tehtävän aikana.
 • Perussäädöt:

  Riipukkeen kireys 100, kuormaimen nopeus 70.
 • Arviointi ja arviointikriteerit:

  Arvioinnissa käytetään simulaattorin pisteytystä. Pisteytyksen pohjana on opetussuunnitelman K3-taso.

Tehtävän kuvaukseen voi tulla 30 % muutos, joka esitellään kilpailupäivän alussa.

Tehtävä C: Monivalintatehtävä koneellisesta puunkorjuusta ja siihen käytettävistä koneista

 • Tehtävänanto:

  Tehtävänä on vastata kilpailulomakkeen monivalintakysy-myksiin. Monivalintakysymyksissä voi olla yksi tai useampia oikeita vastauk-sia. Monivalintakysymykset liittyvät kasvatusmetsän käsittelyyn (Tapion met-säkortisto), hakkuukonemittausasetukseen ja metsäkoneen tekniikkaan.

 • Tehtävän suoritusaika: 1 tunti
 • Tehtävän ratkaisemiseen käytettävät apuvälineet: kysymyslomake, Ponsse Wisent (K70M+) käyttöohjekirja, sekä kirjoitusvälineet.
Kilpailija tuo tullessaan: kirjoitusvälineet.

Kilpailunjärjestäjä varaa paikalle John Deere E-mallin kevytsimulaattorin, sekä jokaiselle kilpailijalle tarvittavan kirjallisen materiaalin.

Kilpailutehtävän arviointi

Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0 - xxxp

Tehtävä A: Uudistushakkuu xxp (John Deere E -mallin simulaattori)
• Simulaattori pisteyttää tehdyn harjoituksen

Tehtävä B: Koneellinen puutavaran lähikuljetus (uudistushakkuu) xxp
• Simulaattori pisteyttää tehdyn harjoituksen

Tehtävä C: Monivalintatehtävä Koneellisesta puunkorjuusta ja siihen käytettävistä koneista. xxp

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta www.skillsfinland.fi

 

 

Yhteistyössä:

 

pkky_verkkoon_155px

 

john_deere_verkkoon

 

ponsse_verkkoon_100px