TaitajaPLUS - Kiinteistönhoito, semifinaali

Tulosta
Sähköposti
AddThis Social Bookmark Button
Aikataulu ja paikka
 • 18.1.2012 Keskuspuiston ammattiopisto, Helsinki

Semifinaalikoordinaattori

 • Sirpa Komsi, Keskuspuiston ammattiopisto, Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen , puh. 040 168 0212
 • Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi, puh. 040 319 3124
 • Miiko Taka, Bovallius-ammattiopisto, puh. 040 758 5794

Kilpailijamäärä

 • Kaksi kilpailijaa/oppilaitoksen toimipiste

Tehtäväkuvaus

 • Semifinaalitehtävä: Ilmalämpöpumpun sisäyksikön puhdistus- ja suodattimenvaihtotyöt

  Kilpailija suorittaa rakennuksen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen tarkoitetun ilmalämpöpumpun sisäyksikön puhdistustyöt sekä suodattimien vaihtotyöt. Työt käsittävät vain ns. jokamiehen huoltotehtävät.

  Laite puhdistetaan manuaalisesti eli laitteen sähköistä puhdistustoimintoa ei käytetä. Suoritukseen sisältyvät ne laitteen ohjekirjassa mainitut puhdistustehtävät, jotka on suoritettava 2 viikon tai 3 kk välein sekä lisäksi ulospuhallusaukon ja puhaltimen puhdistus.

  Keskeiset työkohteet ja tehtävät ovat siis: ilmansuodatin, allergiasuodatin ja hajunpoistosuodatin vaihdetaan. Lämmönvaihdin puhdistetaan imuroimalla. Laitteen kuori, ilman puhallusaukot ja puhallin puhdistetaan sopivalla menetelmällä sekä poistetaan irtoroskat.

  Kilpailijan tulee itse huolto-ohjeen perusteella päätellä oikea työskentelyjärjestys.

  Kilpailijan tulee olla lisäksi varautunut siihen, että tuomaristo esittää kilpailusuorituksen aikana tai jälkeen tehtävään liittyviä kysymyksiä, jotka vaikuttavat arviointiin.

Tehtävässä käytettävä laite ja välineet

 • Työn kohteena on Mitsubishi MSZ -sarjan ilmalämpöpumpun sisäyksikkö. Laite on sijoitettu normaalille asennuskorkeudelle.

  Kilpailupaikalla on järjestäjän toimesta tehtävässä tarvittavat työvälineet: Puhdistusvälineitä, tarvittavat varasuodattimet, imuri suulakkeineen, perustyökalut, kiipeämisvälineet ja jäteastiat.

  Kilpailija tuo mukanaan sopivan työasun.

  Ilmalämpöpumpun huolto-ohjeet ovat kilpailijan käytettävissä. Puhdistusohjeen kuvista on tarvittaessa saatavilla kilpailupaikalla myös suurennos niiden pienen koon vuoksi.

Tavoitteet ja suoritus

 • Vaikka kyse on jokamiehelle sallituista huoltotoimenpiteistä, tehtävässä tavoitellaan ammattimaista työotetta ja suoritusta. Tavoitteena on koko tehtävän suorittaminen loogisesti kokonaisuutena annetussa ajassa.

  Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään vielä lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.

  Kilpailutehtävän suorittamiseen kilpailijalla on aikaa 40 minuuttia. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on enää 5 minuuttia jäljellä.

  Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

Arviointi ja arviointikriteerit

 • Tuomaristo koostuu elinkeinoelämän edustajista sekä opettajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle. Kilpailussa käytetään World Skills -pohjaista CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan välittömästi tehtävien suorituksen jälkeen.

  Arvioinnissa tavoitetasona on OPS:n kiitettävä taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työ- ja laiteturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Suoritusta arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

  Erityisesti huomioidaan virran katkaisu ennen työn aloittamista ja palautus työn jälkeen, työpisteeseen nouseminen, kotelon avaaminen ja sulkeminen, suodattimien irrotus, tarkastus, vaihto ja kuljetus, sekä puhdistustyöt.

  Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat mm:

  • Käsitteistön hallinta
  • Työ/suojavaatetuksen käyttäminen
  • Työohjeeseen tutustuminen
  • Käyttöohjeiden noudattaminen
  • Kestävän kehityksen ja taloudellisuuden huomiointi
  • Työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työn valmistuttua
  • Asenne työskentelyyn ja mahdollinen kehittäminen
  • Työhön käytetty aika

Kilpailijoiden määrä ja kilpailujärjestys

 • Kilpailijat kisaavat kaksi kerrallaan kilpailualueella molemmat suorittaen omaa tehtäväänsä itsenäisesti. Kilpailujärjestys periaatteessa arvotaan, mutta semifinaaleissa pyritään huomioimaan mm. matkustamisesta johtuvat käytännön seikat, joten kilpailujärjestysasiaan voi vaikuttaa ottamalla yhteyttä lajivastaavaan.