TaitajaPLUS - Puhdistuspalvelu, semifinaali

Tulosta
Sähköposti
AddThis Social Bookmark Button

Aikataulu ja paikka

 • 25.1.2012, Bovallius ammattiopisto Jyväskylä

Semifinaalikoordinaattori

 • Miiko Taka, Bovallius-ammattiopisto, puh. 040 758 5794
 • Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi, puh. 040 319 3124

Kilpailijamäärä

 • Kaksi kilpailijaa/ oppilaitoksen toimipiste

Tehtäväkuvaus

 • Semifinaalitehtävä: Toimistotilan ylläpitosiivous

  Kilpailija tekee toimistotilojen ylläpitosiivouksen asiakkaan ollessa paikalla annettujen työohjeiden mukaan käsityövälineitä ja pölynimuria käyttäen.

  Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, asiakasviihtyvyys, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys. Jälkitöiden jälkeen kilpailija arvioi omaa työskentelyään.

  Tuomarit antavat palautetta työskentelystä.
  Henkil��kohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä on määritetty.

  Kilpailuaika on 30 minuuttia / kilpailija. Aika sisältää perehtymisen tilaan, tehtävään ja välineisiin, työskentelyn ja työskentelyn arvioinnin.
Arvioinnin rakenne

A) Arviointikokonaisuudet

 • Työn aloitus (20p)
  - työohjeeseen tutustuminen
  - pölynimurin kokoaminen
  - imurin tarkistaminen käyttökuntoon
  - muiden siivousvälineiden varaaminen
 • Työskentely (20p)
  - asiakkaan huomiointi
  - työskentelyn rauhallisuus ja järjestelmällisyys
  - työturvallisuus
  - työvälineiden ja imurin käyttäminen.
 • Kestävä kehitys (20p)
  - työskentelyn joustavuus
  - suunnitelmallinen ja taloudellinen työskentely ja eteneminen
  - kierrätys ja jätteiden lajittelu

 • Ergonomia (10p)
  - työskentelyasento
  - imurin käyttäminen
  - käsityövälineiden käyttäminen

 • Työn laatu (20p)
  - työnjälki ja lopputulos
  - työvälineiden puhdistus ja huolto
  - asiakaspalvelun toteutuminen

 • Itsearviointi (10p)
  - oman työn arviointi ja kehittäminen

Pisteet yhteensä 100

B) Pääasialliset arviointikriteerit

 • Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitteluun, työskentelyn sujuvuuteen, työ- ja laiteturvallisuuden huomioimiseen sekä lopputulokseen. Työskentelyä arvioidaan kokonaisvaltaisesti.

 • Lisäksi kiinnitetään arvioinnissa huomiota seuraaviin seikkoihin:

  - Työ/suojavaatetuksen käyttäminen
  - Työohjeeseen ja kohteeseen perehtyminen
  - Asiakaspalvelu
  - Työn sujuvuus
  - Kestävän kehityksen ja taloudellisuuden huomiointi
  - Asenne työskentelyyn, itsearviointi ja työn mahdollinen kehittäminen

C) Pistelasku

 • Kilpailussa käytetään World Skillsin CIS-pistelaskujärjestelmää. Lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä.

  Kilpailija arvioi suullisesti omaa suoritustaan ja tuomaristo, joka koostuu työelämänedustajista ja alan osaajista, arvioi kilpailijat pisteyttämällä jokaisen kilpailusuorituksen. Arvioinnissa käytetään subjektiivista ja objektiivista arviointia. Kilpailusuoritukset arvioidaan välittömästi tehtävän suorituksen jälkeen.

Kilpailussa käytettävät materiaalit ja kilpailualue

 • Kilpailupaikalla on järjestäjän toimesta työssä tarvittavat siivousvälineet, -aineet ja -koneet.

  Kilpailijat kisaavat kaksi kerrallaan rajatulla kilpailualueella molemmat suorittaen omaa tehtäväänsä itsenäisesti mutta yhtaikaisesti omilla työalueillaan, jotka on erotettu väliseinällä toisistaan.

Kilpailun aikataulu (semifinaali)

 • Kilpailu tapahtuu yhden päivän aikana. Päivän tarkempi aikataulu julkaistaan ennen semifinaalia lähetettävässä kutsussa

Mitä kilpailijan on itse tuotava paikalle?

 • Kilpailija tuo mukanaan työvaatetuksen ja henkilökohtaiset suojavälineet, joita katsoo tarvitsevansa tehtävää suorittaakseen. Henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kun niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä on määritetty.