Taitaja2012-tapahtuman suojelijan tervehdys

Tulosta
Sähköposti
AddThis Social Bookmark Button

lauri_ihalainen3


Hyvät nuoret taitajat!

On kunniatehtävä suojella Taitaja2012-kilpailua, koska tapahtuma on nähdäkseni tulevaisuuden työelämän vaatimuksien ytimessä. Haluaisin erityisesti nostaa esiin kaksi asiaa, joita pidän Taitaja2012-kilpailun suojelijana merkittävinä.

Ensimmäinen asia on kasvu, jota yhteiskunnassa perinteisesti tavoitellaan. Suomi on ollut huikea kasvumaa viimeiset 50 vuotta ja kasvu on taannut työpaikkojen syntymisen ja hyvinvoinnin rahoittamisen. Kasvun lähteenä on ollut ennen kaikkea tuottavuuden kasvu. Tarvitsemme edelleen tuottavuuden kasvua, mutta se, mistä tuottavuus syntyy onkin eri juttu.

Perinteisesti olemme tottuneet ajattelemaan, että tuottavuus syntyy koneista ja teknisestä kehityksestä. Lisäksi tuottavuutemme on kasvanut, koska työvoiman määrä on kasvanut. Tulevaisuudessa väkimäärä ei enää kasva vaan päinvastoin ja niinpä yhä enemmän korostuu osaaminen. Tuottavuus ja sitä myöten kasvu on kiinni siitä, onko meillä taitavaa, oikeita asioita osaavaa porukkaa tekemään 2010-luvun töitä. Kyvykkäät työntekijät ovat avainasemassa ja Taitaja2012 -kilpailu kannustaa osaamiseen.

Taitaja2012 on lähellä sydäntäni myös, koska se korostaa kädentaitoja. Niiden arvostus on yhteiskunnassa nousussa ja siksi on hyvä nostaa esiin ammatillisen koulutuksen kautta syntyvää osaamista. Vaalimalla korkeaa ammatillisen koulutuksen tasoa vaalimme tulevaisuuden kädentaitoja. Ministeriöstämme voisi mainita lukuisia hankkeita, joiden puitteissa kädentaidot tulevaisuuden työmarkkinoiden osalta korostuvat. Olkoon esimerkki vaikkapa puurakentamiseen liittyvä panostus - siellä tullaan tarvitsemaan osaajia.

Hallituksessa teemme töitä monien Taitaja2012 -kilpailun teemojen ja kohderyhmän kannalta merkityksellisten asioiden eteen. Esimerkiksi omalla alallani nuorten yhteiskuntatakuu on tarkoitus saada voimaan 2013 alussa: haluamme taata kaikille alle 25-vuotiaille nuorille työ- tai koulutuspaikan ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille työ- tai harjoittelupaikan. Niin yrittäjille, työnhakijoille kuin työnantajille suunnattuja palveluja läpivalaistaan, jotta ne yhä paremmin vastaisivat tämän päivän tarpeita ja työ löytäisi tekijänsä.

Käymme myös läpi erilaisia työn tekemisen tapoja itsensä työllistämisestä määräaikaiseen työhön eli pätkätyöhön.
Kestävä kasvu perustuu monipuoliseen osaamiseen materiaalien hankinnasta materiaalien kierrättämiseen. Toivon kilpailun osallistujille onnea ja läpi elämän jatkuvaa taitojen päivittämistä.

Onnistumisen iloa, me ollaan sankareita kaikki!

Lauri Ihalainen
työminisŧeri ja kirvesmies (Äänekosken ammattikoulu 1964 - 1966)