Teemat: Aluekehittäminen

Tulosta
Sähköposti
AddThis Social Bookmark Button

teemat_aluekehittminen

Keski-Suomi on visionsa mukaan yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen maakunta, ja tämän vision mukaan kehitetään myös toisen asteen koulutusta. Käytännössä tämä tarkoittaa elinkeinoelämän, yritysten, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, järjestöjen ja aluekehitysviranomaisten yhteistoiminnallista ennakointia ja tulevaisuuden rakentamista. Kumppanuus muiden alueella toimivien koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä aluekehitysviranomaisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää asiakaslähtöisyyttä.

Ammatillisella koulutuksella on merkittävä rooli aluekehittämisessä. Ammatillisen tutkinnon suorittaneista noin 80
prosenttia sijoittuu sille alueelle (maakuntaan), jossa he ovat tutkinnon suorittaneet. Oppilaitosten toiminnan tulee  intergroitua kiinteäksi osaksi toimintaympäristöään.

Ammatillisen koulutuksen painopistealueena on perustehtävänsä mukaisesti vastata alueen ihmisten yleissivistäviin ja ammatillisiin osamistarpeisiin sekä antaa opiskelijoille valmiuksia ammatin harjoittamiseen, kehittää työelämää ja tukea työyhteisöjen oppimista.

Keski-Suomessa on tehty ja tehdään pitkäjänteistä aluekehittämistä ammatillisen koulutuksen toimijoiden kesken Taitava Keski-Suomi -strategian ja -toimintakonseptin mukaisesti. Sen lisäksi maakunnassa on rakentumassa eri koulutustasojen ja kehittämisorganisaatioiden välinen yhteistoimintatapa.

Taitaja2012 Jyväskylä -tapahtumankin yhteydessä on aluekehittämisteemaan kuuluvia tapahtumia. Yhtenä esimerkkinä on koulutus- ja uratori yhteistyössä yritysten, Keski-Suomen Yrittäjien ja Keski-Suomen Kauppakamarin kanssa. Samalla on eri oppilaitosten opiskelijoille suunnattu yritysten rekrytointitapahtuma. Niin ikään Taitajassa esitellään aluekehittämisen hankkeita ja järjestetään seminaareja.