Teemat: Yrittäjyys

Tulosta
Sähköposti
AddThis Social Bookmark Button

teemat_yrittjyys

Keski-Suomessa on kehitetty yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta laajan verkoston yhteistyönä. "Keski-Suomi kasvuun yhdessä yrittäen!" - Keski-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelma linjaa yrittäjyyskasvatuksen yhteiset tavoitteet ja suuntaviivat vuosille 2011 - 2015.

Ammatillinen koulutus on osallistunut yrittäjyyden edistämistalkoisiin aktiivisesti. Olemme luoneet Yrittäjyyskoulu-konseptin. Opiskelijalla on mahdollisuus oman kiinnostuksensa mukaisesti edetä yrittäjyyden polulla sisäisestä yrittäjästä yrityksen omistajaksi. Ideana on, että yrittäjyysajattelu ja -taidot kehittyvät vähitellen. Yrittäjyysopintoja voi käytännössä harjoitella ja toteuttaa Sepän yrittäjyyspajassa, joka on yrittäjyyden oppimisympäristö ja työssäoppimispaikka. Yrityspajan myymälässä on myynnissä opiskelijayritysten valmistamia tuotteita ja palveluita.

Yrittäjyyskasvatus on koettu yhteiseksi asiaksi, jota kehitetään eri toimijatahoja yhdistävällä kehittämishankkeilla. Keski-Suomeen on rakentunut yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku, joka kehittää oppimisympäristöjä ja -menetelmiä aina esikoulusta korkea-asteelle saakka ulottuvana kokonaisuutena opettajankoulutusta unohtamatta. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä koordinoi Keski-Suomen YES-keskusta, joka tarjoaa työkaluja ja yhteistyöverkostoja opettajille nuorten ohjaamiseen kohti hyvää tulevaisuutta.

Yrittäjämäinen asenne, rohkeus, vastuunottaminen, vuorovaikutustaidot ja kokonaisuuksien hallinta ovat avaintaitoja oman elämän hallintaan.

Taitaja2012 Jyväskylä -tapahtuma luo opiskelijoille mainion mahdollisuuden yritteliääseen toimintaan ja tekemällä oppimiseen moninaisissa järjestely-, opastus- ja projektitehtävissä sekä luonnollisesti kilpailuihin valmistautumisessa.