Taitaja2012-kilpailujen semifinaalien järjestämisoikeudet haettavana 1.–31.10.2011

Tulosta
Sähköposti
05.10.2011 09:04
AddThis Social Bookmark Button
Skills Finland ry julistaa Taitaja2012-kilpailujen semifinaalien järjestämisoikeudet haettavaksi. Hakuaika on 1.-31.10.2011.

Semifinaalit tulee järjestää vahvistettujen Taitaja- ja TaitajaPLUS-kilpailusääntöjen mukaisesti.

Semifinaalit järjestetään tammikuussa 2012. Semifinaalit järjestetään kaikissa Taitaja2012-kilpailujen lajeissa, poikkeuksena näytöslajit matkailu ja taloushallinto, jotka järjestetään kutsukilpailuina.

Taitaja2012-kilpailujen semifinaalijärjestäjän tulee mahdollisimman hyvin täyttää seuraavat järjestämiseen liittyvät kriteerit:

 • semifinaalien järjestäminen liittyy kiinteästi opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen
 • semifinaalien järjestäjä sitoutuu järjestämään semifinaalikilpailijoiden tukijoukoille ja kilpailuhuoltajille ohjelmaa semifinaalikilpailujen ajaksi (esim. tutustuminen oppilaitoksen tiloihin, yritysvierailuja, ammattiin liittyvä miniseminaari, oppilaitoksen kilpailujärjestelmän esittely
 • semifinaali on suositeltavaa järjestää yhteistyössä paikkakunnan/alueen elinkeinoelämän kanssa.

Hakemukset

Semifinaalin järjestäjäksi haetaan Skills Finland ry:n verkkolomakkeella.

Taitaja2012-kilpailujen lajiohjausryhmät tekevät päätökset semifinaalien järjestäjistä kokouksessaan 30.11.2011. Semifinaalien järjestäjät julkaistaan finaalikilpailun järjestäjän sivuilla www.taitaja2012.fi.

Skills Finland ry järjestää hakijoille koulutustilaisuuden semifinaalin järjestämisestä 24.11.2011.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Eija Alhojärvi
puh. 09 8689 6820 tai 040 820 0126
eija.alhojarvi(at)skillsfinland.fi

Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen
09 8689 6814 tai 050 532 2765
pekka.matikainen(at)skillsfinland.fi

> Taitaja-kilpailun säännöt

> TaitajaPLUS-kilpailun säännöt

> Hakulomake


--------------------------------------------------------------------------------

Liite 1

Kilpailijoiden ilmoittautuminen semifinaaliin, semifinaalimaksut ja semifinaalin järjestämisen tukeminen

Taitaja2012-kilpailujen kilpailijoiden ilmoittautumisaika on 17.10.-17.11.2011.

Taitaja-kilpailijoiden ilmoittautumismaksu on 220 € / kilpailija Skills Finlandin jäsenoppilaitoksille ja muille 420 € / kilpailija.

TaitajaPLUS-kilpailijoiden ilmoittautumismaksu on 140 € / kilpailija Skills Finlandin jäsenoppilaitoksille ja muille 220 € / kilpailija.

Skills Finland ry hoitaa ilmoittautumismaksujen laskutuksen. Maksu sisältää kilpailuoikeuden sekä semifinaalissa että finaalissa. Semifinaalin järjestäjä ei laskuta kilpailijoilta osallistumismaksua.

Taitaja-ilmoittautumismaksuista 90 € / kilpailija tuloutetaan semifinaalin järjestäjälle ja 100 € / kilpailija finaalijärjestäjälle.

TaitajaPLUS-ilmoittautumismaksuista 70 € / kilpailija tuloutetaan semifinaalin järjestäjälle ja 50 € / kilpailija finaalijärjestäjälle.

Maksu tuloutetaan semifinaalin ja finaalinjärjestäjälle paikalla olleiden kilpailijoiden määrän perusteella, ei ilmoittautuneiden perusteella.

Laskutus, raportointi ja semifinaalitehtävät

Kunkin semifinaalin järjestäjän tulee toimittaa eräpäivätön lasku (proforma) sekä laskun liitteenä tämän ohjeen mukainen semifinaaliraportti Skills Finland ry:lle osoitteeseen: Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen, Skills Finland ry, Simonkatu 12 B 24, 00100 Helsinki

Laskussa tulee olla:

 • kilpailun järjestävän oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjän nimi
 • laskutusosoite ja pankkiyhteystiedot
 • kustakin järjestetystä semifinaalista
 • kilpailulaji
 • kilpailun päivämäärä
 • kilpailijoiden kokonaismäärä

Raportointi ja semifinaalitehtävät

Semifinaalin järjestäjä ilmoittaa finaalikilpailuun päässeet kilpailijat finaalikilpailijoiden ilmoittautumisjärjestelmän kautta Skills Finlandille, joka toimittaa tiedon Taitaja2012-finaalin järjestäjälle.

Kunkin semifinaalijärjestäjän tulee myös tehdä semifinaaliraportti järjestetystä semifinaalista. Semifinaaliraportissa tulee olla:

 • kilpailun järjestävän oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjän nimi
 • kilpailulaji/kilpailulajit
 • kilpailun päivämäärä
 • kilpailun johtajan nimi, asema ja yhteystiedot
 • kilpailijoiden kokonaismäärä ja kilpailijoiden tiedot
 • nimet ja oppilaitokset
 • karsinnan tulokset
 • karsinnan lopputulokset
 • finaaliin päässeet kilpailijat, nimi ja oppilaitos

Raportti toimitetaan Skills Finlandille yllä olevaan laskutusosoitteeseen sekä sähköpostilla osoitteeseen: pekka.matikainen(at)skillsfinland.fi.

Skills Finland maksaa semifinaalin järjestäjälle osallistumismaksut proforma-laskun mukaisesti, kun kilpailijoiden osallistumismaksut on laskutettu koulutuksenjärjestäjiltä.

Mikäli oppilaitos tai koulutuksen järjestäjä on järjestänyt useampia semifinaaleja, pyydetään järjestäjältä yksi yhdistetty lasku. Semifinaaliraportti tulee tehdä kustakin semifinaalista erikseen.

Kunkin semifinaalijärjestäjän tulee toimittaa semifinaaleissa käytetty tehtävä sähköpostilla osoitteeseen: pekka.matikainen(at)skillsfinland.fi.